Чуждоезикови курсове и подготвителни уроци по математика и български език за ученици от 3 до 7 клас

 

Алф не пише оценки, АЛФ дава знания!

Направете своя верен избор на образователен помощник за вашите деца и изберете екипа на Корпоративна занималня АЛФ за:

езикови курсове по испански, руски, португалски, френски, японски и английски език - 12 лв. на уч. час (45 мин.) / индивидуални занимания - 15 лв. на час

подготвителни уроци по математика за кандидатстване след 7 клас / 200 часа, в рамките на учебната 2019/20 г., организирани в модули 2 пъти седмично - по 10 лв. на учебен час  (45 мин.)

подготвителни уроци по бълг. език и литература за кандидатстване след 7 клас / 200 часа, в рамките на учебната 2019/20 г., организирани в модули 2 пъти седмично - по 10 лв. на учебен час  (45 мин.)

Важно: езиковите занимания са съчетани с практически такива в 3 клуба по интереси за ученици, организирани от Образователен център АЛФ: (1) Клуб по реторика и презентационни умения; (2) Клуб по журналистика; (3) Клуб дигитални комуникации и WEB-2.

 

I. КЛУБ ПО РЕТОРИКА И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

Има ли място реториката в обучението на нашите деца? - да, със сигурност и това е възможно само в нашата класна стая!

Целта е да се научат децата ни да мислят и говорят свободно, още от най-ранна възраст да създадем и развием в децата уменията да мислят, да разсъждават върху света около себе си, да работят в екип, да решават конфликти, да оценяват кое е добро и кое лошо, да формулират и изразяват ясно мисълта си, да аргументират и защитават тезите и позициите си, да говорят и общуват свободно. Всичко това ще положи основата и ще създаде условия те да израснат и да се формират като характери, и да се реализират успешно като личности в бъдеще. За развитието на всички умения в общуването и в процеса на мислене децата ще дебатират, ще дискутираме и разсъждаваме по специално подбрани спрямо тяхната възраст теми.

Програма по Реторика в 4 основни модули:

(1) Да научим детето си да мисли

- да се научим да мислим, поставяйки се на мястото на другия

- да се научим да разпознаваме различните гледни точки

- да се научим да предвиждаме появата на различни мнения

- да се научим да обсъждаме и приемаме различията помежду ни

- да сме различни

(2) Философия за деца

- какво представляват нашите чувства?

- какво представляват нашите мисли?

- как чувствата влияят на мислите ни?

- какво представляват мечтите и нужни ли са ни?

- какво е фантазия и фантазно мислене?

- кой е умен - който много знае или който умее да мисли и ползва знанията си?

(3) Решаване на конфликти

- какво представлява конфликтът и нашето отношение към него?

- да се научим да разпознаваме конфликтите - видове конфликти

- решаване на конфликти (посредством решаване на казуси)

- помощ на другите при решаване на конфликти

(4) Реторика

- защо хората се страхуват да говорят пред много хора и как да преодолеем страха от публиката?

- как да се подготвим за представянето си пред аудитория?

- как знанията и богатия речник ни помагат да бъдем по-убедителни?

- структуриране на речта и убедителност

График на провеждане: за ученици от 3ти до 7ми клас включително, по 4 учебни аса, всяка седмица.

 

II. КЛУБ ПО ЖУРНАЛИСТИКА

Клубът ще даде възможност на ученици от 5ти  до 7ми клас, включително да се запознаят със следните въпроси:       

 • Що е журналистика?
 • История на журналистиката - известни имена в тази история
 • Видове журналистика
 • Начин и похвати на писане
 • Медийна, радио и телевизионна журналистика
 • WEB-журналистика
 • Формиране и изразяване на гражданска позиция
 • Анкети, репортажи, интервюта
 • Етични закони в журналистиката
 • Фотожурналистика
 • Продуцентство

Ще има активна практика на всички участници в клуба. Създаване на фейсбук група, която ще отразява всички материали, създадени от учениците. Ще се направи опит за електронен вариант на вестник на самото училище.

Ще се предвидят срещи в БНТ, БНР web-медии и в печатен орган, за да могат учениците да се запознаят нагледно с производствения процес в медиите.

График на провеждане: всяка събота х 4 учебни часа.

 

III. КЛУБ - ДИГИТАЛНИ КОМУНИКАЦИИ И WEB - 2

Дейностите в клуба ще бъдат с фокус web-редакторство, професионални комуникации и организиране на информация и информационни масиви в новата дигитална среда. Ще се работи със софтуер за анализи и прогнози (SPSS). Учениците ще бъдат запознати с изискванията за организиране интерактивно на текст, звук и видео в нова цифрова среда.  Ще се правят проекции между различни професии. Ще се надграждат компетенции за учене през целия живот. Клубът е организиран съответно според желанието на учениците и е насочен кум горния курс.

График на провеждане: 4 учебни часа, всяка седмица / според графика на обучение на учениците.

 

Корпоративна занималня АЛФ е с адрес: кв. Дружба 1, Търговски Център Европа, сграда 2, етаж 2

За повече информация, моля позвънете на тел. 0888197743 или позвайте формата за обратна връзка по-долу!Изпрати запитване