ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ

 

Експертни грижи АЛФ за вашето дете в домашни условия!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Вече можете да наемете за вашето дете професионален детегледач - АЛФ. Услугата представлява мобилен трапевт АЛФ вкъщи, с функция на терапвет и ментор за вашето дете/-ца.

Всички професионални детегледачи АЛФ за завършили Долекарска помощ, повечето имат и завършена професионална квалификация - грижа за малки деца като: социален асистент работа с деца, социален педагог, арттерапевт, трудотерапевт. логопед, социален работник, помощник-възпитател и др. 

Цените се формират на база почасова заетост. Колкото по-дълго ползвате наш детегледач, толкова по-добра цена ще получите от нас.

(1) ЦЕНА ЗА УСЛУГА ВКЪЩИ:

 - 1 час - 12 лв. / при договор за 12 и повече месеци - 10 лв. на час;

 - в случай, че ползвате услугите на нашата корпоративна занималня - за времето когато детето е болно, получавате мобилен детегледач на цена 8 лв. на час;

 - терапевтична подкрепа - мобилна грижа за деца със СОП и проблеми от аутистичния спектър, в домашни условия - 22 лв. на час. / при договор за 12 и повече месеци - 20 лв. на час.


ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ:

(1) При нас детегледачите-терапевти са на трудов или граждански договор, а правоспособността им да упражняват качествено и отговорно професията се гарантира от:

- медицинско свидетелство за психично здраве;

- свидетелство за съдимост;

- проверена обратна връзка с предишни работодатели за надеждност на детегледача;

- завършено обучение - Долекарска помощ – КК5;

- завършено обучение - Ранно детско развитие – КК5;

- завършено обучение - Монтесори и други добри практики за личностно детско развитие – КК5;

- завършено обучение - Социален асистент работа с деца – КК5;

- завършено обучение - Занимания по интереси за деца в малки групи и формиране на социални умения.


Още за социалната образователна иновация ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ:

ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ  е социална и образователна иновация на АртВИЗА ПРО ЕООД, създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана  от Европейския социален фонд на ЕС. Основна цел: подпомагане на родителите с професионална грижа за техните деца от 0 до 12годишна възраст - възпитание, неформално образование, психологическа и физическа грижа, с осигуряване на възможност за наемане на професионален мобилен домашен терапевт и детегледач / ДОМАШЕН ПЕДАГОГ АЛФ.

АЛФ означава алтернативно личностно формиране вследствие на изведено взаимодействие от най-добрите световни педагогически практики за обучение на деца и възрастни в грижи за деца:

1. Класическа педагогика

2. Сугестопедия

3. Монтесори педагогика

4. Валдорфска педагогика

5. НЛП - личностно програмиране за деца

6. Дизайн мислене за деца

7. Реджо - педагогика

8. Японска педагогика

9. Програма “RWCT” - “Развиване на критическо мислене нa децата чрез четене и писане и др. на Международната асоциация по четене (IRA)

Да си детегледач е съзнателен избор. Желанието да работиш с деца, особено не твоите собствени, е изключително важно за успешната роля на детегледача. Работата с деца е изключително важна, отговорна и емоционално натоварваща. Това е по-скоро призвание и човек не трябва да го разглежда просто като работа. Трябва да изпитва потребност и огромно желание, за да работи това, трябва да умее да усеща децата.

Хората са различни и въпросът с детегледачката вкъщи, е много противоречив. Някои хора никога не биха се възползвали от тази услуга, не биха поверили детето си на външен човек, а по-скоро разчитат на близки и роднини да им помагат в отглеждането.

Всеки родител би направил най-доброто за детето си. Въпрос на гледна точка, ценности и предпочитания е кой ще се грижи за детето/децата на едно семейство. Със сигурност обаче, един детегледач, който е обучен, за който работата с деца е призвание, би бил най-добрия избор.

Днес, повече от всякога професията детегледач е необходимост! Всъщност детегледачите имат най-отговорната професия на света, защото това са хората, които се грижат за децата ни и в определен етап от живота им те оформят тяхното съзнание.

 I. Принципи на поведение и работа на ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ:

1.1.  Децата не усвояват нашите принципи, ако не ги демонстрираме./ Толкова е ясно, но понякога е толкова трудно за изпълнение. Нужно е винаги да сме нащрек и да сме наясно, че децата попиват и най-малкото ни движение и поведение. Трябва да сме честни към себе си и към тях. И да не забравяме, че винаги трябва да сме пример за нашите ценности.

1.2. Да се научим заедно да изразяваме ценностите, на които държим./ На практика това означава да подпомагаме детето във всеки момент, в който то е проявило някоя ценност от тези, които ние възприемаме като важни. Същественият момент е похвалата, подкрепата към детето. Нека не забравяме, че неговото самочувствие е крехко – доста дълго време.

1.3. Да развиваме съпричастие и емпатия у детето./ Съпричастието, емпатията, състраданието, толерантността, взаимопомощта - това са основните морални категории, на които се учим цял живот. Отношение към различните хора, към инвалидите, към възрастните и болните, към животните, отношение към слабия и бедния, към страдащия и неможещия, всичко това се възпитава в от най-ранната детска възраст. Свидетели сме на изключителна агресия – по пътищата, в училище, към животните, към възрастните и в затруднение хора. И тук личният пример е водещ в изграждането на моралните категории по пътя на изграждането на детето като личност и отговорен човек.

1.4. Формирането на ценности изисква непрекъснато повторение и много време. / Въпреки че често сме уморени и затрупани с проблеми, нека сме наясно, че нищо не се случва с магическа пръчка като в приказките. Нужно е да сме последователни  упорити и да вървим по един и същи път, когато участваме в най-важната част от възпитанието на детето – формирането на ценности!  

II. Образователни пакети за домашна педагогическа грижа, предлагана от ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ:

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ПАКЕТ  - АЛФ МОБИЛНА ГРИЖА - СТАНДАРТ 

Пакетът е подходящ за деца от 0 до 4годишна възраст, с възможност за допълващи грижи за детето и през почивните дни от мобилен детегледач. 

Включва: ежедневни занимания с детето – психологическа и физическа грижа, съблюдаване на хранителен режим и хигиена на детето, съблюдаване за чистотата и подреждане на стаята на детето, четене на подходящи за възрастта произведения, подходящи образователни занимания, ролеви игри, съвместни хоби занимания с детето, разходка, практическа работа с детето за разширяване светогледа му. Съблюдава за създаване на естетическа поведенческа рамка на детето вкъщи и в обществото.

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ПАКЕТ  - АЛФ МОБИЛНА ГРИЖА - ДИАЛОГ

Специален образователен пакет на Система АЛФ за деца, който включва развитие на речта и речевата култура на детето на основата на дизайн мисленето; работа с логическа карта; интерактивни образователни занимания.

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ПАКЕТ  - АЛФ МОБИЛНА ГРИЖА - МАТЕМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специален образователен пакет на Система АЛФ за деца, който включва развитие на математическите умения и речева култура на детето, през постиженията на съвременното технологично общество предназначено за деца; работа с логическа карта; интерактивни образователни занимания - самостоятелно и в група.

2.4. ИНДИВИДУАЛНА ПОДКРЕПА ЗА РОДИТЕЛИ НА МАЛКИ УЧЕНИЦИ  -  Прибирането на дете/ деца от училище

Включва ангажименти за водене на училище при нужда, като грижата се осъществява от мобилен детегледач.

Мобилният детегледач може да поеме грижа за две или повече деца на семейството за няколко часа на ден, като подкрепата е терапевтична, менторска и психологическа.

Услугата може да се допълва от изчакване на родителите до завръщането им у дома след работа.

 

Моля заявете своя пакет с формата в сайта по-долу или като кликнете върху активния линк - обяснение в цвят на съответния пакет!

 Изпрати запитване