Кариери

Обява за ВЪЗПИТАТЕЛ/ ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

Във връзка с разширяване на дейността фирма „АртВИЗА ПРО“ ЕООД набира кандидати в предпенсионна възраст за услугата КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ.

 

Нашата цел е подпомагане на лицата в предпенсионна възраст за включване в заетост. 

КОРПОРАТИВНАТА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ представлява творческо ателие, ситуирано на място при работодателя с цел целодневна, почасова или полудневна грижа за деца под формата на арт, езикови и други творчески занимания за деца. Основната цел на тази дейност, е подпомагане на семействата в предучилищната и извънучилищната грижа за децата от 5 до 12 години в тяхното възпитание, още психологическа и физическа грижа. В нея основна възпитателна фигура ще бъде творецът, художникът, професионалистът, педагогът и лидерът.

Ако обичате да работите с деца и търсите нова заетост като професионалисти в помощните образователни и възпитателни дейности за деца, кандидатствайте за работа при нас.

 

Основни задължения и отговорности:

- участие в подготовката на индивидуални занимания като част от образованието на детето

- грижа за възпитанието, обучението и социализацията на детето

- езикови занимания

- работа с детето за развитие на аналитично и творческо мислене

- работа за развитие на речевите умения и способността за ефективно четене на детето

- използване на различни подходи с цел ефективно обучение на децата

 

Изисквания към кандидата:

- висше образование / педагогическо образование, хуманитарен профил/

- педагогическа правоспособност

- готовност за обучения и надграждане на знания и умения, периодично в процеса на работа

- познаване и използване на различни подходи и методи за психическо, физическо и социално развитие на детето от 4 до 12-годишна възраст

- коректност, лоялност и професионално отношение към работата

- самоконтрол, отговорност и емоционална отзивчивост

- умение за работа в екип

 

Предимства:

- педагогически опит

- владеене на един чужд език

- творческо мислене

 

Важно!

Хората, които кандидатстват трябва да са психически здрави. 

Одобрените кандидати, ще бъдат включени в заетост на 8 часов работен ден, на трудов договор.

 

За кандидатстване изпращайте CV с актуална снимка на: artviza_pro@abv.bg

Тел. за контакт: 0888 19 77 43За повече информация, моля свържете се с нас:

Телефон: 088 8197743

E-mail: artviza_pro@abv.bg