Корпоративна занималня АЛФ - Търговски Център Европа

 

Грижи за деца в корпоративна среда - иновативно образование, личностно развитие през изкуства и спорт, социализация с нови дидактически инструменти и кариерно развитие от най-ранна възраст, предлага КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ

От екипа на АЛФЗОНА.БГ

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ!


Намираме се в Търговски Център Европа в гр. София, на бул. "Искърско шосе" 7, Сграда 2, ет. 2 и предлагаме образователни занимания и грижи за деца от  1,5 до 12годишна възраст,  в групи по 10 деца - целодневно и полудневно. Педагогическият ни подход се доближава много до Реджо-педагогиката, станал известен първо в Италия, в комбинация с методи от Валдорфския и Монтесори модели. При по-големите деца сериозен фокус има иновационното КООПЕРАТИВНО УЧЕНЕ.

В регистъра на обектите с обществено предназначение за гр. София на РЗИ, сме регистрирани с № 23057 - 2233023056 от 17.10.2019 г., с името Корпоративна занималня "Алф".

Накратко: при нас децата се обучават с похватите на всички видове изкуства -  учат математика с карти за игра; български език - с дигитални уроци; образователни игри и филми; английски език - с музика и песни; учат се на предприемачество като проектират и създават кукли в творческо терапевтично ателие. За децата екипът на АЛФ, организира ежеседмично терапевтичен куклен театър, който подпомага емоционалното изразяване, говора и разбирането за света около нас. Преподавателите са ментори, а дизайн мисленето е неразделна част от образователния процес за всички възрастови групи. Като резултат паралелно се развиват: социалната култура на децата, тяхното логическо мислене, речта и поведението, предприемчивостта и позитивно отношение към живота. 
 
Правилникът на Корпоративна занималня АЛФ вижте ТУК.
 

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ФОКУС Е ИНОВАТИВЕН И ВКЛЮЧВА ЗАНИМАНИЯ ОРГАНИЗИРАНИ ПО ВЪЗРАСТИ, КАКТО СЛЕДВА:


1./ ЯСЛЕНА ЗАНИМАЛНЯ - за деца 1-ва (7 м. - 2 г. ) и 2-ра яслена група (2 г. - 3 г.) - полудневна и/или целодневна форма на грижа, с възможност и за почасова грижа. 
С децата в яслена възраст се работи по японската система - GAKKEN и принципите на Реджо - педагогиката.

Повече за яслените групи вижте ТУК
 
ЦЕНИ: 
 - за целодневна група - 600.00 лв., месечно
 - за полудневна група - 350.00 лв., месечно
 - почасова грижа - 4.20 лв. на час 

 * Заплащането за полудневната и целодневна грижа става в началото на месеца, авансово, по банков път.

 * Услугата почасова грижа се завява предварително и се заплаща авансово, по банков път.

 * Храната се доплаща допълнително - 4.20 лв. на ден или 90 лв. на месец.


 
2./ ЕЗИКОВА ЗАНИМАЛНЯ за деца 1 - 4 клас  (7 - 12 г.), полудневна група / неформално образование за деца за подготовка на уроци, алтернативно личностно развитие, кариерно мотивиране.

Повече за ЗАНИМАЛНЯ АЛФ вижте ТУК

ОСНОВНА ПРОГРАМА - ЗАНИМАЛНЯ:
а) децата се довеждат в занималнята от родителите - посрещат се и се изпращат от учителя по група, който ще се грижи за тях през цялата учебна година
б) работното време на занималнята е съобразено със смяната на учениците в училище и е сутрин или следобед / време 8.00 - 19.00 часа
в) подпомагане по основните предмети с фокус - бълг. език и математика
г) езикови занимания (англ. език)
д) образователни игри и индивидуални занимания
е) терапевтичен театър
ж) храна - кетъринг - 1 или 2 пъти по желание на родителите, с доплащане

ЦЕНА: 300 лв., месечно.
* Заплащането става в началото на месеца - авансово, по банков път.


3./ ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ (01.06 - 10.09.2020)  / подходяща за деца от 5 до 12 години. 

Повече за Лятна занималня АЛФ вижте ТУК
 
Образователния процес в лятната занималня на АЛФ е различен от този в обикновената езикова занималня АЛФ и по принцип. Той е изключително развиващ и стимулиращ творческото мислене на децата. Базиран е върху стратегията за кооперативното учене по групи и цели по-ефективна социализация на децата, работа в екип и иновативно стимулиране на емоционалната интелигентност. Стратегията за кооперативно учене, която екипът на АЛФ използва, търси:   
  • Позитивна взаимозависимост между членовете но групата – всички членове на групата се чувстват свързани един с друг за постигане на обща цел. Всеки член на групата трябва да успее, за да успее цялата група;
  • Индивидуална отговорност – всеки член на групата е отговорен за постигане на общата цел и за това, след края на работата да може да демонстрира наученото;
  • Взаимодействие от типа „лице в лице“ – членовете  на групата работят заедно близо един до друг и общуват помежду си по начин, чрез който се подпомага постоянен прогрес;
  • Социални умения – умения за взаимодействие с други хора, които дават възможност на групата да функционира ефективно (напр. да изчакваш реда си, окуражаване, слушане, изясняване, проверяване на разбирането, изпробване.) Подобни умения улесняват общуването, доверието, лидерството, взимането на решения и решаването на конфликти;
  • Рефлексивно обсъждане на извършеното – членовете на групата оценяват своите съвместни усилия и постигнати резултати.

Обикновено учениците са разпределени в кооперативни групи и работят заедно в продължение на няколко седмици или дори месеци („основни групи“.) Най-често децата се учат на конкретни социални умения, които ще им помогнат да работят добре заедно като: активно слушане, даване на добри обяснения, избягване на иронични и силно негативни коментари, включване на други хора и търсене и оказване на помощ.  Изследванията върху кооперативното учене, които включват групови цели и индивидуална отговорност, демонстрират значителни положителни ефекти върху постиженията на учениците по всички предмети и в различни видове училища (Славин, Р. 2004, с.331.)  Редовното  използване на стратегията позволява на учениците да постигнат по-високо ниво на разбиране и да развият умения за междуличностни отношения, необходими за изграждане на взаимоотношенията със съучениците им (междугрупови отношения.) В резултат на тази стратегия учениците придобиват умения в областта на критическото мислене, изграждат по-позитивни самооценка, отношение към училището и учебните предмети и по-добро разбиране на съвместната работа с другите. Разработени и изследвани са много и различни начини за кооперативно учене. Най-популярен е този на на Славин, Р. (2004) Педагогическа психология. С., Наука е изкуство.

ЦЕНА: 400 лв., месечно.
* Заплащането става в началото на месеца - авансово, по банков път.


ВАЖНО: грижата за децата и образователния процес свързан с тях в Корпоративна занималня АЛФ, се осъществява от квалифицирани екип:  двама педагози, един помощник-учител, двама детегледачи, двама помощник-възпитатели, преподавател по английски език. Към занималнята на тр. договор работи и медицинска сестра, която приоритетно се грижи за децата от яслените групи.

Заявление за записване за различните видове занималня можете да изтеглите от прикачените документи по-долу. 

За още информация, можете да позвъните на телефон: 0888197743.

Онлайн заявка за записване можете да направите и с формата ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ най-отдолу на лендинг страницата.

 Изпрати запитване