Новини

Ефективно и отговорно родителство

03.07.2019 г.

Работен семинар на тема "Ефективно и отговорно родителство"

Снимки: Образователен център АЛФ 

Автор: Стефания Москова /клиничен психолог/

 

На 03.07.2019г. от 11:00 часа в Образователен център АЛФ се проведе работен семинар /”Психология за родители”/, в подкрепа на дейността “Академия за родители”.

Темата на семинара беше “Ефективно и отговорно родителство”. Присъстваха представители на седем семейства, с които дискутирахме какво означава да бъдеш ефективен и отговорен родител.

Присъстващите родители споделиха как те самите се виждат в ролята на родител, слабите и силните си страни. Обърнахме внимание на фигурата „детегледач“ в семейството. Какви качества трябва да притежава детегледача, за да бъде достатъчно ефективен в отглеждането на детето бе най-важният въпрос, който вълнуваше родителите.

Изведена бе тезата, че детегледачът би следвало да споделя ценностите на семейството, за да се получи симбиоза на ефективно отглеждане на детето/-цата.

Обсъдени бяха модели за справяне с различни ситуации в израстването на децата. Семинарът беше допълнен от презентация по темата.

Родителите, главно майки, включили се в семинара, бяха изключително доволни, че се коментират важни теми относно родителството. Присъстващите споделиха, че им е необходима наистина постоянно квалифицирана помощ на психолог и регулярни срещи за обсъждане на други проблеми.

Тъй като животът е напрегнат и динамичен не всички обръщат внимание в детайли на темите като: „Ефективно и отговорно родителство“. А това е необходимо, защото животът се променя, поколенията израстват, съответно потребностите на родителите и децата претърпяват промени.

Семинарите на Образователен център АЛФ имат за цел именно да разширят теоретичните познания на модерния родител,  като се обсъждат наболели теми във връзка с отглеждането и възпитанието на децата и опитът се споделя.

Споделените и обсъдени практики и опит на семинара от участниците, ще бъдат използвани при създаването на „Наръчник на съвременния детегледач“ – продукт на проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.