Новини

Образователен център в помощ на семейството – ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ

09.11.2018 г.

Нашата основна цел е подпомагане на семействата в предучилищната и извънучилищната грижа за децата от 1 до 12 години в тяхното възпитание, психологическа и физическа грижа, с осигуряване на възможност за наемане на професионален детегледач / помощник - възпитател у дома – ДОМАШЕН ПЕДАГОГ АЛФ.

Уважаеми РОДИТЕЛИ,

Уважаеми РАБОТОДАТЕЛИ,

Информираме ви, че от 1 юни в гр. София вече функционира специален Образователен център в помощ на семейството – ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ иницииран от АртВИЗА ПРО ЕООД по проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд. Проектът се реализира в партньорство с  Център за професионално обучение - „Профикон“ ООД.

АЛФ дава възможност за ползване на уникален пакет образователни и педагогически услуги, обединени в система - Алтернативно личностно формиране (АЛФ) и касае квалифицирана педагогическа и психологическа помощ. Основната цел на проекта е подпомагане на семействата в предучилищната и извънучилищната грижа за децата от 0 до 12 години в тяхното възпитание, психологическа и физическа грижа, като дава възможност за наемане на професионална детегледачка / помощник - възпитател у дома – ДОМАШЕН ПЕДАГОГ АЛФ. Но предвид конюнктурата на пазара на труда, по проекта ще бъде ситуира и втори вид услуга:  КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНА АЛФ В ПОМОЩ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ.

Корпоративна занималня АЛФ представлява творческо ателие, ситуирано на място при работодателя с цел почасова или полудневна грижа за деца под формата на арт, езикови и др, творчески занимания за деца + занималня за учениците. Творческият процес ще се реализира от 2 лица - помощник-възпитател и детегледач в рамките на работната седмица. 

ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ е българска образователна иновация,  която е разработена от консултантска агенция АртВИЗА ПРО ЕООД и се реализира във формат - социално образователно предприятие на територията на гр. София.

Социални каузи - АЛФ:

(1) "Работилница за изработка на кукли от плат и поправка на детски играчки", която ще инициира благотворителни изложби и отворени ателиета "Направено с любов" - за реновиране на стари и изработване на нови детски играчки, със средствата от продажбата, на които ще подпомагат деца в нужда.

(2) Корпоративна занимална в подкрепа на работодателите - нова рамка на образователна услуга, насърчаваща гъвкавото работно време.

(3) Академия за родители АЛФ - психологическа подкрепа за родители в група и индивидуално.

Мисия на проекта:

Да осигури иновативна и качествена образователна услуга за деца в домашни условия.

Образователен център в помощ на семейството – ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ е иницииран от АртВИЗА ПРО ЕООД по проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд. Проектът се реализира в партньорство с Център за професионално обучение - „Профикон“ ООД.
 
Обща стойност - 182 891.48 лв., съфинансиране от ЕСФ - 85% (155 457.76 лв.), национално съфинансиране - 15% (27 433.72 лв.)
 
Срок: 01.06.2018 – 01.10.2019 г.

За контакти: 0888197743
И-мейл: artviza_pro@abv.bg
 
С уважение,

Д-р Мария Любенова - управител на АртВИЗА ПРО