Подготвителна предучилищна група АЛФ

 

Най-важната група за формиране на личността на децата!

От екипа на Корпоративна занималня АЛФ!

Снимки: АЛФЗОНА.БГ 

 

Защо децата трябва да ходят на предучилищна група?


Всяко дете има нужда да общува с връстници.

Всяко дете има нужда да се развива.

Всяко дете има право да знае за какво мечтаят другите деца, с какво играят другите деца, да сподели усмихнатите и тъжните им истории.

Всяко дете има нужда да бъде подкрепено в заложбите и в потребността му да бъде самостоятелна личност.

В този смисъл предучилищната група дава всичко онова на детето, което родителите не могат - другата реалност на "порасналия" малък човек, който родителят не може да види. Предучилищната група е онзи именно фактор, който е потребен на вашето дете да се научи да мисли и да отстоява правилно себе си, да бъде възпитано и взискателно, позитивно и най-вече да не се страхува от себе си.


Подготвителна група АЛФ работи като сборна група за деца от 5 до 7годишна възраст по материали утвърдени от МОН, на издателствата Булвест и Анубис.

Организацията на учебния процес е полудневна и целодневна - по избор на родителите.

Материалната база - модерна и иновативна.

Екипът - без компромис по отношение на подготовка, знания, езикови умения и капацитет!

Програмното разпределение включва занимания по: бълг. език, математика, околен свят, музика, конструиране и технологии, физическо възпитание.

 

БОНУС:

Терапевтично театрално ателие АЛФ - подпомага личностното и емоционално развитие на децата, изказа им и способността им да разказват, анализират и говорят пред публика. Подобрява емпатичността у децата като цяло и работата в група. Отразява се изключително благоприятно влияние върху психическото състояние и равновесие на децата от всички възрасти.  

Изобразително изкуство - индивидуални занимания и такива в група за алтернативно личностно формиране с помощта на различни техники, различни видове бои, с четки и с пръсти, с моливи, флумастери, пастели. Потапянето в магията на белия лист е изключителна терапия и стимул за детето да разкаже за себе си. Освен творчески заряд, в изкуството има много психология, хармония и себеизразаване. Изкуството е универсалния инструмент за развитие на емоционалната интелигентност!

Английски език за деца - всички занимания за децата от подготвителните групи се провеждат на български и на английски език - всички говорят, разказват и пеят на английски език без проблем. Учене в движение през игри и приказно творчество - формулата на новото време!

 

ЦЕНИ: 
 - за целодневна група - 600 лв. месечно / до края на м. април - 500 лв.
 - за полудневна група - 350 лв. месечно   

 
 
 * Заплащането става в началото на месеца, авансово.
 * Административна такса няма!
 
Заявление за записване изтегли от прикачените документи отдолу. 

За още информация, можете да позвъните на телефон: 0888197743.
 
 
Намираме се в Търговски Център Европа в гр. София, на бул. "Искърско шосе" 7, Сграда 2, ет. 2 - Корпоративна занималня АЛФ.


Изпрати запитване