Социален асистент АЛФ - подпомагане на деца

 

Специален образователен пакет на Система АЛФ за деца от 4 до 12 години

Социален асистент АЛФ - подпомагане на деца със СОП

Социалният асистент – подпомагане на деца със СОП, е експерт по ранно детско развитие и подпомага деца с увреждания в тяхното психическо и физическо обслужване. Работата му цели подобряване на качеството на живот на деца със сензорни, физически, интелектуални и хронични заболявания, чрез ежедневна подкрепа. Придружава децата от и до обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните занимания. Подържа контакт с личния лекар, съдейства за приемане на лекарства по предписание от лекаря и др. Работи с документи, сметкоплан, досие на пациента, попълва седмичен график на извършените дейности.

Отговаря за живота и здравето на детето, за което се грижи, в рамките на работното време и компетенциите си, още за опазване на имуществото на семейството или обществената институция.

Работи в домашна и обществена среда според нуждите на повереното му лице, по график разработен съвместно с родителите.


Цена: 15 лв. на час

Цена с абонаментен договор за детегледач вкъщи, за минумум 12 месеца: 10 лв. на часИзпрати запитване