Мобилна и специализирана услуга АЛФ

 

Експертни мобилни и/или специализирани грижи АЛФ за вашето дете!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Вече можете да наемете за вашето дете професионален детегледач - АЛФ. Услугата представлява мобилен трапевт АЛФ вкъщи, с функции на терапевт и ментор за вашето дете/-ца.

Всички професионални детегледачи АЛФ за завършили Долекарска помощ, повечето имат и завършена професионална квалификация - грижа за малки деца като: социален асистент работа с деца, социален педагог, арттерапевт, трудотерапевт, логопед, социален работник, помощник-възпитател и др. 

Цените се формират на база почасова заетост. Колкото по-дълго ползвате наш детегледач, толкова по-добра цена ще получите от нас.

(1) ЦЕНА ЗА УСЛУГА ВКЪЩИ:

- мобилна услуга "Ранно детско развитие", вкъщи: 20 лв. на час (при договор за минимум 12 месеца) и 24 лв. на час (при договор за минимум 6 до 12 месеца);

- терапевтична подкрепа - мобилна грижа за деца с проблеми в развитието, в домашни условия - 30 лв. на час. / при договор за 12 и повече месеци - 24 лв. на час.


ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ:

(1) При нас детегледачите-терапевти са на трудов или граждански договор, а правоспособността им да упражняват качествено и отговорно професията се гарантира от:

- медицинско свидетелство за психично здраве;

- свидетелство за съдимост;

- проверена обратна връзка с предишни работодатели за надеждност на детегледача;

- завършено обучение - Долекарска помощ – КК5;

- завършено обучение - Ранно детско развитие – КК5;

- завършено обучение - Монтесори и други добри практики за личностно детско развитие – КК5;

- завършено обучение - Социален асистент работа с деца – КК5;

- завършено обучение - Занимания по интереси за деца в малки групи и формиране на социални умения.


Още за социалната образователна иновация ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ:

ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ  е социална и образователна иновация на АртВИЗА ПРО ЕООД, създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана  от Европейския социален фонд на ЕС. Основна цел: подпомагане на родителите с професионална грижа за техните деца от 0 до 12годишна възраст - възпитание, неформално образование, психологическа и физическа грижа, с осигуряване на възможност за наемане на професионален мобилен домашен терапевт и детегледач / ДОМАШЕН ПЕДАГОГ АЛФ.

АЛФ означава алтернативно личностно формиране вследствие на изведено взаимодействие от най-добрите световни педагогически практики за обучение на деца и възрастни в грижи за деца:

Да работиш с деца е съзнателен избор. Работата с деца е изключително важна, отговорна и емоционално натоварваща. Тя е по-скоро призвание. Домашният педагог трябва са може да разбира и усеща децата на друго ниво.

Всеки родител би направил най-доброто за детето си. Въпрос на гледна точка, ценности и предпочитания е кой ще се грижи за детето/децата на едно семейство. Със сигурност обаче, един детегледач, който е обучен, за който работата с деца е призвание, би бил най-добрия избор.

Днес, повече от всякога професията детегледач е необходимост! Всъщност детегледачите имат най-отговорната професия на света, защото това са хората, които се грижат за децата ни и в определен етап от живота им те оформят тяхното съзнание.

Социални пакети за мобилна и/или специализирана подкрепа, предлагана от АЛФЗОНА.БГ:

1. ИНДИВИДУАЛЕН ПАКЕТ  - АЛФ МОБИЛНА ГРИЖА - СТАНДАРТ 

Пакетът е подходящ за деца от 0 до 4годишна възраст, с възможност за допълващи грижи за детето и през почивните дни от мобилен детегледач. 

Включва: ежедневни занимания с детето – психологическа и физическа грижа, съблюдаване на хранителен режим и хигиена на детето, съблюдаване за чистотата и подреждане на стаята на детето, четене на подходящи за възрастта произведения, занимания, ролеви игри, съвместни хоби занимания с детето, разходка, практическа работа с детето за разширяване светогледа му. Съблюдава за създаване на естетическа поведенческа рамка на детето вкъщи и в обществото.

2. ИНДИВИДУАЛЕН ПАКЕТ  - АЛФ МОБИЛНА ГРИЖА - ДИАЛОГ

Специален пакет АЛФ за деца, който включва развитие на речта и речевата култура на детето на основата на дизайн мисленето; работа с логическа карта; интерактивни занимания за придобиване на ключови социални умения.

3. ИНДИВИДУАЛЕН ПАКЕТ  - АЛФ МОБИЛНА ГРИЖА - МАТЕМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специален пакет АЛФ за деца, който включва развитие на математическите умения и речева култура на детето, през постиженията на съвременното технологично общество предназначено за деца; работа с логическа карта; интерактивни образователни занимания - самостоятелно и в група.

Моля, заявете своя пакет с формата в сайта по-долу или като кликнете върху активния линк в съответния пакет!

 Изпрати запитване