Услуга за ранно детско развитие предлага екипът на Детски център АЛФ - район Триадица

 

Социален комплекс АЛФЗОНА.БГ на ул. "Свиленица" 9 предлага услугата "Ранно детско развитие" с иновативна програма "Ранна социализация" (Обучение за придобиване на умения), за деца от 1 до 5 години

С децата в Детски център АЛФ се работи индивидуално. Имаме: педагог, помощник-възпитател, логопед, психолог и арттерапевт. В ежедневната грижа се фокусира върху уменията за социализация и общуване, създаване на хигиенни и естетически навици, дневен режим, емоционално, физическо и психическо развитие на децата.
АЛФ разполага с авторски инструментариум за работа с деца с нужда от подкрепа в развитието и собствени програми за превенция за емоционално и личностно израстване, между които е топ програма "Ранна социализация", която решава проблеми с късното проговаряне, затруднения в моториката и др. Всичко започва с правилния дневен режим, към който трябва да бъде приучено детето. Програма "Ранна социализация" фокусира върху придобиването на ключови умения при малките деца да общуват с връстници, компенсаторни наваксващи умения съобразени с възрастта, емоционално-поведенчески и др. 
 
Други програми за ранно детско развитие, обединени в Система АЛФ, които се прилагат в центровете на АЛФЗОНА.БГ:
  • Програма за развитие на базови комуникативни умения „Как си, приятелю?“ / за подпомагане на интеракцията, подобряване на социалните умения и опит, развиване на въображението и уменията за игра.
  • Програма за развитие на езикови комуникативни умение „Искам да общувам" / за развитие на уменията на детето да комуникира с околните в различни ситуации и обкръжение.
  • Програма „И аз го мога“ е структурирана за подобряване на праксис и гнозис чрез сензорна стимулация и манипулативни дейности./ за развитие на когнитивни процеси (мислене, памет, внимание, въображение); развитие на речеви и социо-комуникативни умения; формиране на умение за слушане и възприемане на чужда реч; овладяване на пространствена ориентация и др.
  • Програма „Аз и моето физическо тяло“- развиване на фина и обща моторика.
 
Има възможност за мобилна работа на специалисти от центъра с деца в домашна среда, при необходимост. 
 
Система АЛФ представлява алтернативно личностно формиране за деца в ранна детска възраст в корпоративна и/или домашна среда, свързано с личностен подход и ежедневни занимания с детето. 

Основна цел на система АЛФ (Алтернативно личностно формиране), която сме създали, е комбинирайки основно двете ключови методики, да се надградят и развият по всички възможни начини творчеството и самоизявата у детето. Децата притежават стотици начини да мислят, играят и говорят, но класическата образователна система фокусира основно върху един – вербалния. За да се избегне такова потискане на способностите, ние сме обособили занимания в образователни модули по: приказно творчество, театър и изкуства - запазена и любима територия за всички деца, върху които надграждаме поетапно логическо мислене, асоциации, търсене на решения през ситуации или общо казано, създаваме модел на дизайн мислене за деца. Като резултат паралелно се развиват социалната култура на децата, тяхното логическо мислене, речта и поведението, предприемчивостта и позитивно отношение към живота. И това не е всичко: родителите при нас са ключов фактор за кариерното развитие на децата.
 
 
Капацитетът на центъра е: 20 деца от 1 до 5 години.

 

ЦЕНИ: 

       (1) Вариант - целодневно (8 до 10 часа) – 1100.00 лв.

       (2) Вариант – седмичен пакет – 550.00  лв.

       (3) Вариант - полудневен пакет - 700.00 лв.

       (4) Вариант - индивидуален гъвкав месечен пакет с 10 посещения в месеца – 700 лв. (неползваните дни при него не се прехвърлят за следващ месец).

       (5) Мобилна подкрепа за ранно детско развитие вкъщи (индивидуален, след запитване от родители)

  * Може да бъде изготвен и индивидуален пакет на база регулярни прогнозируеми месечни посещения.

  * Цените са без ДДС, защото АЛФЗОНА.БГ е социален доставчик на 4 бр. социални услуги за деца и родители и съгласно чл. 40, т. 1 от ЗДДС като освободена доставка по Закона за социалните услуги:

     - Информиране и консултиране

     - Дневен център

     - Терапия и рехабилитация

     - Обучение за придобиване на умения

 
 * Заплащането става в началото на месеца, авансово.
 
 
За още информация, можете да позвъните на телефон: 0888197743.
 
 


Изпрати запитване