Детски център АЛФ - район Триадица

 

Социален комплекс АЛФЗОНА.БГ с втора локация в София, от септември 2022 г.!

Отвори врати Детски център АЛФ в центъра на София, на ул. "Свиленица" 9. Част е от Социален комплекс Алфзона.БГ - единствената фирма в България, която популяризира японския модел за обучение и развитие на деца от 1 до 12-годишна възраст - ГАККЕН, в съчетание с италианската педагогика Реджо-Емилия.
С децата се работи индивидуално. Имаме: педагози, помощник-възпитатели, логопед, психолог и арттерапевт. В ежедневната грижа се фокусира върху уменията за социализация и общуване, създаване на хигиенни и естетически навици, дневен режим, емоционално, физическо и психическо развитие на децата.
АЛФ разполага с авторски инструментариум за работа с деца с нужда от подкрепа в развитието и собствени програми за превенция за емоционално и личностно израстване.
 
Капацитетът на центъра е: 20 деца от 1 до 5 години.
Има възможност за мобилна работа на специалисти от центъра с деца в домашна среда, при необходимост. 
 
 
Система АЛФ представлява алтернативно личностно формиране за деца в ранна детска възраст в корпоративна и/или домашна среда, свързано с личностен подход и ежедневни занимания с детето. 

Водещи в система за деца АЛФ са Японският педагогически модел и Реджо-педагогиката:

Японските деца от съвсем малки по системата GAKKEN се възпитават на устойчив характер и търпение, добродетели и традиции. И в дома си, и в училищните заведения се обучават на маниери, обноски и уважение. Децата уважават родителите, роднините и приятелите си, както и японското общество, култура и традиции; спазват нормите на обществено поведение и изказват благодарност, извинение, уважение към възрастните. Учат се на разбиране, съпричастност, ценности; да бъдат тихи, спокойни, уравновесени; да обичат и пазят природата и да откриват истината. Японската система стимулира индивидуалността и същевременно да не губи чувството за идентификация на детето с групата, като акцентира върху уважението към другите и зачитане на личното пространство. 

Реджо-педагогиката пък има славата на една от най-добрите образователни системи в света. Чрез този подход за образование и обучение, децата за първи път в Италия, прeз 90-те години на миналия век, получават допълнителни стимули за развитие и разширяване на собствените си способности. Реджо-педагогиката приема всички деца за равни, а способностите им за уникални. Ролята на учителите при нея е в това, те да работят като вдъхновители за децата, така че малчуганите да могат да постигнат своя пълен потенциал през откриване на талантите им, колкото е възможно по-рано. В това се състои и основната разлика на ситемата от другите известни световни педагогически системи, при които детето по подразбиране се приема за некомпетентно и задължително имащо нужда от помощ, а ролята на учителя е основно да коригира некомпетентността на децата.

Реджо-педагозите, както и GAKKEN-педагозите, категорично се обявяват против поставянето на оценки, основаващи се на възрастови норми и придържането към стандартизирани тестове. Общото при двете системи, е че децата са оставяни да бъдат себе си, да са това, което са в конкретния момент  – тук и сега, а не да се манипулират, притискат и наказват. Казано в едно изречение: децата се насърчават с подходящи дидактически инструменти и похвати за да се стигне до най-изявените им страни.

Основна цел на система АЛФ (Алтернативно личностно формиране), която сме създали, е комбинирайки основно двете ключови методики, да се надградят и развият по всички възможни начини творчеството и самоизявата у детето. Децата притежават стотици начини да мислят, играят и говорят, но класическата образователна система фокусира основно върху един – вербалния. За да се избегне такова потискане на способностите, ние сме обособили занимания в образователни модули по: приказно творчество, театър и изкуства - запазена и любима територия за всички деца, върху които надграждаме поетапно логическо мислене, асоциации, търсене на решения през ситуации или общо казано, създаваме модел на дизайн мислене за деца. Като резултат паралелно се развиват социалната култура на децата, тяхното логическо мислене, речта и поведението, предприемчивостта и позитивно отношение към живота. И това не е всичко: родителите при нас са ключов фактор за кариерното развитие на децата.

 

Промоционални цени: 

        (1) Вариант - целодневно (8 до 10 часа) – 1100.00 лв.

        (2) Вариант – седмичен пакет – 400.00  лв.

        (3) Вариант - полудневен пакет - 750.00 лв.

        (4) Вариант - еднодневен пакет - 80 лв.

  * Може да бъде изготвен и индивидуален пакет на база регулярни прогнозируеми месечни посещения.

  * Цените са без ДДС, защото АЛФОНА.БГ е социален доставчик на 4 бр. социални услуги за деца и родители:

     - Информиране и консултиране

     - Дневен център

     - Терапия и рехабилитация

     - Обучение за придобиване на умения

 
 * Заплащането става в началото на месеца, авансово.
 
 
За още информация, можете да позвъните на телефон: 0888197743.
 
 


Изпрати запитване