ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ

 

Работилница за откриване и развиване на таланти АЛФ!
Подходяща за деца от 6 до 12 години

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ НА КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ!


Уважаеми родители,

Всяко лято Академия АЛФ ще стартира в първия ден на лятната ваканция. 

 
* При заплащане на цялата такса за съответната лятна ваканция наведнъж, родителите получават 10% отстъпка.
* За второ дете - 10% отстъпка.
* Само за 1 месец - 500 лв. за 2023 г.
 
Офертата включва:
- помощни уроци по математика и български език - всеки ден от понеделник до петък; 
- английски език - 3 пъти в седмицата; 
- арттерапия, психологическа терапия, логопед и спорт - всеки ден. 
 
Денят започва в 8.00 и свършва в 18.30 часа.
Храна не е калкулирана. / Има възможност за кетъринг или в кутии от вкъщи - по преценка на родителите.
Алфзона.БГ ЕООД има защитена система ХАСЕП като занималня с различна и може да приготвя на място и студени сандвичи, салати и фрешове. 
 
Можете да направите заявка на и-мейл: artviza_pro@abv.bg
Телефон за връзка и повече информация 0888197743

За онези от вас, които не знаят къде сме, уточняваме локацията на АЛФ - Търговски Център Европа, посока Летището, бул. "Искърско шосе" 7, сграда 2 (над Инвестиционна банка).

 

ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ е помощна езикова занималня и представлява иновативна работилница за откриване и развитие на таланти, в която се работи по метода на кооперативното учене.

 


ЗА КООПЕРАТИВНОТО УЧЕНЕ И ЕФЕКТА ОТ НЕГО

Кооперативното учене е стратегия за обучение за работа с деца  в малка група чрез сътрудничество, при което се търси:

 - Позитивна взаимозависимост между членовете но групата – всички членове на групата се чувстват свързани един с друг за постигане на обща цел. Всеки член на групата трябва да успее, за да успее цялата група;

 - Индивидуална отговорност – всеки член на групата е отговорен за постигане на общата цел и за това, след края на работата да може да демонстрира наученото;

 - Взаимодействие от типа „лице в лице“ – членовете  на групата работят заедно близо един до друг и общуват помежду си по начин, чрез който се подпомага постоянен прогрес;

 - Социални умения – умения за взаимодействие с други хора, които дават възможност на групата да функционира ефективно (напр. да изчакваш реда си, окуражаване, слушане, изясняване, проверяване на разбирането, изпробване.) Подобни умения улесняват общуването, доверието, лидерството, взимането на решения и решаването на конфликти;

 - Рефлексивно обсъждане на извършеното – членовете на групата оценяват своите съвместни усилия и постигнати резултати. 

Управление на средата при кооперативното учене

Когато за пръв път учим малките ученици да работят заедно със съучениците си в малки групи е препоръчително преди това да се въведат и упражнят няколко правила, които улесняват и благоприятстват успешната работа в екип.

 

Пример:

Правило „Безшумно“

Кооперативното учене насърчава вербалната комуникация в групите, децата се увличат в дейностите и не обръщат внимание на учителя. Понякога се налага той/тя да прекъсне работата и да съобщи нещо на целия клас. При такива ситуации е подходящо да се използват невербални знаци и сигнали. Преди да започне работата в малки групи, кажете на децата, че ако искате да им съобщите нещо ще си вдигнете ръката (за малките, може да направите „зайче“ с ръката си, което има дълги уши и слуша внимателно.) Всяко дете, което види учителя с вдигната ръка трябва да спре работата си и също да вдигне ръката си. Така и децата, които са с гръб към учителя ще видят знака, показан от другите деца и ще спрат работа, докато всички забележат и постъпят по съшия начин. Групата може да си свали ръцете, след като всички са насочили вниманието си към учителя и е настъпила тишина. Вече може да им съобщите това, което сте решили (може да се използват и звукови сигнали, но приятни – звънче или нещо подобно, но моля не използвайте онази ужасно дразнеща практика на някои учители да чукат по бюрото с пръстен М.К.)

Правило „Късият глас“

Когато работят в малки групи децата се увличат и повишават тона, с който говорят. Това създава твърде шумна обстановка в класната стая и пречи на работата. Начин да ги научим да използват подходяща сила на гласа е следното упражнение. Отрежете три парчета канап с различна дължина – едното от вас до края на класната стая, второто – от вас до средата на стаята и третото с дължина колкото е разстоянието между двама души, които работят в малка група. Хванете единия край на най-дългото парче канап, а другия край да го хване дете, което седи в дъното на стаята. Нека детето каже нещо с толкова силен глас, че да го чуете (или вие го направете.) Това е „дългият глас“, който използваме когато разговаряме с някого на такова разстояние. Попитайте децата дали това е подходящия тон за разговор при работа в малка група. След това по същия начин упражнете силата на гласа с второто парче канап - „средния глас“ и с най-късото – „късия глас“. Убедете се, че всички са разбрали, че при работа в малка група използваме „късия глас“ – упражнете го с повече деца. След това при работа в малка група, когато шумът в класната стая се увеличи – просто напомнете за „късия глас“.

Правило „Попитай трима и след това мен“

Децата обичат да питат учителя за всичко, но този навик затруднява работата в малки групи. Обява им се, че когато работят по групи и имат въпрос, първо трябва да попитат трима от своите съученици – от тяхната или от другите групи и ако никой от тримата не може да им отговори, тогава може да отидат с въпроса си при учителя.


Подготовка за работа в малка група

При работата по двойки или в малки групи, (и когато ги учим  как, и  когато вече умеят да работят заедно) от значение е учебната задача, която се възлага. Основният елемент на кооперативното учене, които търсим, е постигане на целта със съвместни усилия, като децата си сътрудничат. Друго основно умение, което се усвоява докато работят по групи е т. нар. „активно слушане“. Когато се работи в малки групи често се случва по-активни деца (т. нар. „естествени“ лидери) да обсебят работата и да се налагат, като отблъскват или ограничават участието на другите деца и не се вслушват в техните мнения. Работейки в група, децата са поставени в ситуация да изслушват (и то внимателно, и с разбиране) мнението на другарчеатта си, за да могат успешно да завършат общата задача. Например:  в 1 клас, „Околен свят“, тема „Моето семейство“, задача – всяка двойка да пресметне общия брой на членовете на техните семейства (задача от логико-математическа интелигентност.) Всяко дете ще трябва да изброи членовете на семейството си и да изслуша същата информация от другарчетата си, за да могат да решат общата задача. Усвояването на това умение подпомага по-нататъшната работа в сътрудничество с другите деца в малка група.

Основни групи

Основните групи се състоят от три до пет ученика, обединени произволно или по интереси. Екипите са разнородни по отношение на способности, мотивация, социални умения, пол, етноси т.н. Основните групи помагат на децата да развият умения за работа в екип, да изградят доверие един към друг и де се сприятелят. След поредица от занимания, основните групи дават възможност на членовете си да придобият групова идентичност, но за да формираме общност, в който децата ще са заедно е необходино периодично групите да се прегрупират и децата да работят с други съученици.

Вярваме, че ви беше любопитно и полезно да научите повече за КООПЕРАТИВНОТО УЧЕНЕ в Лятната академия на АЛФ!

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по телефона (0888197743) или през формата на сайта по-долу.

 

Поздрави от екипа на АЛФ!Изпрати запитване