Новини

АртВИЗА ПРО ЕООД получи подкрепа по ОПИК за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

28.06.2020 г.

„АртВИЗА ПРО“ ЕООД получи подкрепа по процедурата по ОПИК – „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК, договор № BG16RFOP002-2.073-1173-C01

От екипа на "АртВИЗА ПРО" ЕООД и АЛФЗОНА.БГ (образователен център и корпоративна занималня)

Снимки: АЛФЗОНА.БГ

 

Във връзка с епидемичната обстановка, настъпила с разпространението на вируса  COVID 19,  „АртВИЗА ПРО“ ЕООД получи подкрепа по процедурата по ОПИК – „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК, договор № BG16RFOP002-2.073-1173-C01, която се изразява в финансово в сумата от 3 943.30 лв. От тях европейско финансиране по линия на ЕФРР са 3 344.16 лв., а 590.14 лв. е националното финансиране. Средствата са изразходени целево за покриване на частична сума за наем за помещението за офис и база на фирмата. 

"АртВИЗА ПРО" ЕООД работи с два кода на икономичедка дейност:

(1)   (1) 70.11 – Консултантска дейност по стопанско и друго управление

(2)  (2) 85.60 – Спомагателни дейности в областта на образованието  (дневни грижи за малки деца и занималня за ученици)

Държавната забрана за образователните дейности и принудителната карантина за хората остави затворени много бизнеси за повече от 3 месеца, тази година, което беше фатално. 

Кандидатстването ни за безвъзмездно финансиране по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, впоследствие и договарянето на такова финансиране с договор № BG16RFOP002-2.073-1173-C01 осигури на дружеството ни финансова подкрепа, с която успяхме да компенсираме временния недостиг на финансов ресурс. 

Период на реализация на проекта 26.06.2020 - 26.09.2020 г.