Новини

"АртВИЗА ПРО" представи услугата КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ във форум "Дни на неформалното образование" в София

08.06.2019 г.

"АртВИЗА ПРО" представи новата си образователна услуга корпоративна занималня АЛФ в „Дни на неформално образование“ в Национален музей „Земята и хората“от 8 до 11 юни 2019 г.

Снимки: Образователен център АЛФ

Автор: Мария Любенова

 

Инициативата на Сдружение „Професионален форум за образованието“, тази година, съвместно с Общност за демократично образование, Институт за прогресивно образование и СУ „Кл. Охридски“ - специалност „Неформално образование“, събра под един покрив повече от 40 участници от образователния сектор. от 8 до 11 юни 2019 г. в Национален музей „Земята и хората“ образователно събитие на тема „Дни на неформалното образование 2019“.

Възможността за среща с родители и учители бе повод за много дискусии, случили се на форума за нов вид образователни услуги, които да развиват децата и насъчрчават нови умения за бъдешата им реализация.

АртВИЗА ПРО, представи новата си образователна услуга - корпоративна занималня АЛФ, която ще се провежда в неформална среда – на място при работодателя. 

Услугата е мултиплициращ ефект надграждащ Социално Предприятие ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ, което дава което предоставя детегледачи на много столични семейства от 01.06.2018 г. по проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.

В процеса на реализация на проекта бе открит още един инструмент за въздействие върху социалната икономика, който е заслуга на екипа на проекта а именно: ДОПЪЛВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ НА РАБОТОДАТЕЛЯ С ГРИЖА ЗА ДЕТЕ /-ЦА – под формата на (1) Място за КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ в самата фирма и (2) финансова подкрепа в размер на част от разхода за услугата за служителите, които имат деца и биха могли да потребяват услугата.

* С внедряването на новия социален лост се решават веднага 4 ключови проблеми за работници и работодатели:

- родителите спират да закъсняват за работа и да си тръгват по-рано, за да прибират децата си и детска градина или училище;

- по-мотивирани и мобилизирани за работа са, както и по-продуктивни;

- РАБОТОДАТЕЛЯТ минимизира текучеството на екипа си и подобрява работната среда;

- РАБОТОДАТЕЛЯТ подобрява имиджа си като надежден, социално-отговорен и получава повече доверие;

 - РАБОТОДАТЕЛЯТ повишава конкурентоспособността си и намалява разходите за обучения на нови служители.

Моделът ще заработи активно от м. септември 2019 г. в гр. София като първи потребители ще бъдат големи бизнес центрове.