Новини

Бебешки пубертет – каприз или важен момент от развитието на детето?

11.07.2019 г.

Работен семинар на тема "Бебешки пубертет – каприз или важен момент от развитието на детето?"

Снимка: Образователен център АЛФ

Автор: Стефания Москова /клиничен психолог/

 

На 11.07.2019г. от 11:00 часа в Образователен център АЛФ се проведе работен семинар /”Психология за родители”/, в подкрепа на дейността “Академия за родители”.

 

Темата на семинара разгледа една сериозна област, описана в психологическата литература много отдавна. Това е темата за “Бебешкия пубертет и преминаването през житейските кризи”.

Тъй като това е първата възрастова криза (кризата на ината, настъпваща на 2,5-3годишна възраст), е много важно как детето ще премине през нея. В семинара участваха 3 семейства, с които работи образователния център и един детегледач. Получи се интересна дискусия, разшири се с възрастовата граница на децата и бяха изведени някои опорни точки.

Все повече родители си дават сметка, че за да растат децата им психически, физически и емоционално здрави, трябва да обръщат внимание на всичко, да са информирани и подкрепящи. Това е и основната цел на семинарите на Образователен център АЛФ.

Целим по-висока информираност, по-адекватно отношение, влагане на повече смисъл във възпитанието на децата и правилното отношение в семейството. 

Семейството има решаваща роля при формиране на нравствената позиция на детето. В семейството се изграждат първите представи за добро и зло, за честност и справедливост, за отговорност, милосърдие, коректност, лоялност, толерантност, уважение, солидарност и сътрудничество.

Но от друга страна, детето след втората си година, изпитва вътрешна потребност да отрече всичко онова, което е било до сега, за да се раздели със своята бебешка същност и да приеме новата си същност на голям човек. За това най-честият отговор, който родителите чуват в продължение на около година е „Не! Не! Не!”, често придружен с тръшкане и демонстративен рев. Въпреки трудностите, които причинява поведението на отричане и противопоставяне на двегодишното дете, не бива да се забравя, че това е положителна и необходима фаза в развитието му. 

Това е възрастта на ритуалите, когато детето настоява да се храни на точно определен стол, от точно определена чиния и да яде едно и също, да се спазва определен ритуал на лягане и приспиване и т.н.

 

Основен извод, който бе направен:

 

“Правилното поведение на родителите през този период се отразява дългосрочно на децата.”


Споделените и обсъдени практики и опит на семинара от участниците, ще бъдат използвани при създаването на „Наръчник на съвременния детегледач“ – продукт на проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.