Новини

ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ в Европа

21.04.2019 г.

СП ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ участва със споделена собствена добра практика в конкурса на Испанската мрежа за социални иновации

Снимки: Образователен център АЛФ

Автор: Мария Любенова

 

„АртВИЗА ПРО“ ЕООД вече е част от Испанската мрежа за социални иновации, осъществено в партньорство с „Фабрика 360“. Събитието с дата 18 април, 10.00 ч. и място: студиото на „Фабрика 360“ в София на улица „Кричим“ 16, даде шанс на екипа на фирмата да се срещне и с други социални предприемачи и иноватори, а идеята на срещата бе да даде шанс и публичност за споделяне на опит в различни сектори.

Инициативата бе промотирана като дейност по проект „Европейска иновационна мрежа за включване“ се финансира от програма "Транснационални партньорства" на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Конкретният фокус бе предстоящия международен форум за награждаване на стартъпи в различни сфери, насърчаващи социалното включване и предприемачество.

„АртВИЗА ПРО“ представи своето проучване за възможно реализиране на жени от целеви групи над 54годишна възраст като детегледачки и в професии за дома. Бе представено и Социалното предприятие на фирмата - Образователен център ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ, създадено по проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд. Проектът се реализира в партньорство с Център за професионално обучение - „Профикон“ ООД. В него в момента работят 15 представители на целеви групи от София.

В конкурса СП ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ ще участва със споделена добра собствена практика, която касае създаване на специална образователна дигитална система  неформално образование за детегледачки и нова рамка на професията, свързана с грижата и възпитанието за деца – ДОМАШЕН ПЕДАГОГ / ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ АЛФ.

АЛФ означава Алтернативно личностно формиране – надграждане на селектирани и креативни педагогически знания и умения през призмата на дизайн мисленето в дигитална среда. Система АЛФ, която „АртВИЗА ПРО“ ЕООД създаде като топобразование за възрастни, съдържа 6 образователни модули с тестове и подкрепящи интерактивни методики с библиотека от хиперлинкове към всеки един от модулите. Организирано е като система за самообучение и проверка на знанията.

В големите градове има проблем с грижата за децата в предучилищна възраст и в начална училищна възраст, когато се формират ключовите умения и характер на децата. Проблемите се пораждат от:

-      Отдалечеността на детските градини и училища от работата на родителите в големия град и трафика, създават обективна затрудненост за родители и работодатели. За да могат децата в големия град да посещават училище, 80% от родителите редовно закъсняват за работа, за да ги водят в 8.00 часа и си тръгват по-рано от работа, за да ги взимат в 17.30 часа. Решение на проблема има – СИТУИРАНЕ НА ЗАНИМАЛНЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО НА РОДИТЕЛИТЕ.

-      Поради климатичните промени и замърсения въздух, много деца често боледуват и това налага някой да пази децата вкъщи докато родителите са на работа. Ако отсъстват често от работа по болнични причини заради децата си, родителите рискуват да загубят работата си, затова имат нужда от помощник – домашен педагог който да могат да наемат за определено време (МОБИЛЕН ДЕТЕГЛЕДАЧ).

  • Грижата при работодателя и вкъщи, трябва да отговаря на потребностите на новото време и дигиталната икономика, да развива, формира креативни умения, да осъществява превенция за здравословен и по-добър начин на живот, да води към по-добър социален стандарт за семействата и релевантна подкрепяща среда.   

-      ПАЗАРЪТ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ в големите градове, показва търсене на детегледачки за отглеждане на деца в домашни условия. Очертава се тенденция за търсене на специалисти, които имат необходимата професионална квалификация и подготовка за отглеждане на деца по домовете.

  • В София функционират 8 агенции за наемане на детегледачки в момента, но професионално обучение за целта не предлага нито една. Понякога в задълженията на детегледачката, освен грижата за малчугана, влиза поддържането на дома и пазаруването. Най-търсени са детегледачките на възраст от 40 до 55 години.

Изпълнението на проекта води до равенство на възможностите, ще насърчи развитието на сектора на социалната икономика и като резултат от всички последователно изпълнени действия ще се предотврати социалното изключване на хората в риск, повишавайки икономическото обслужване на сектора.