Новини

Дипломирани - УРА !

20.11.2018 г.

Първите дипломирани детегледачи АЛФ

Автор: Жени Александрова

 

С радост ви информираме, че след 6-месечен период на обучение, всички наши детегледачи успешно се дипломираха. 

Програмата и модулите са разработени съгласно нуждите на проекта в 660 часа и включва: Долекарска помощ; Програма АЛФ (Алтернативно личностно формиране - разработена специално от бенефициента за нуждите на проекта, вследствие на направено проучване сред родители от 500 семейства в София - град): Социална политика; Общуване и възпитание на децата със специални нужди; Анатомия, физиология и хигиена на детето; Психология и педагогика на ранното детство; Работа с хиперактивни деца; Коучинг и наставничество; Ролята на приказките; Умения за ефективно общуване на детегледача; Английски език за деца; Сугестопедия и дизайн мислене; Здравословни и безопазни условия на труд; Трудово-правни и икономически знания; Основи на пазарната икономика; Организация на трудовия процес; Предприемачество; Комуникации при изпълнение на трудовата дейност; Практика.

В края на месец ноември 2018 г., те ще получат официално и своите дипломи от ЦПО “Профикон В" ООД, с което ще легитимират професионалните си умения като успешни специалисти като "Социален асистент - работа с деца", II степен на професионална квалификация. 

Вярваме , че детегледач е повече мисия , а не само професия. Но както сърце и търпение, за дейността „грижа за децата„ се искат и познания, и повече информация.

Очаквайте снимки и отзиви от тържественото връчване на дипломите !