Новини

Емоционална интелигентност в семейството

27.06.2019 г.

Работен семинар на тема " Емоционална интелигентност в семейството"

Снимка: Образователен център АЛФ 

Автор: Стефания Москова /клиничен психолог/

 

На 27.06.2019г. от 11:00 часа в Образователен център АЛФ се проведе работен семинар /”Психология за родители”/, в подкрепа на дейността “Академия за родители”.

Темата на семинара бе “Емоционална интелигентност в семейството”. Присъстваха представители на осем семейства, с които успяхме да разгърнем така актуалната тема за емоционалната интелигентност. Получи се широка дискусия, която онагледи опорните точки на темата, а именно:

Разпознаване на емоциите;

  • Осъзнаване на емоциите;
  • Работа с детските емоции;
  • Емпатия и др.

Присъстващите родители имаха множество въпроси, които бяха обсъдени. Даваха се идеи и модели за справяне с различни ситуации. Семинарът беше допълнен от презентация по темата, която подробно засегна ключови въпроси свързани с опорните точки и бе предпоставка за сериозна дискусия.

Модерното глобализирано ежедневие не винаги ни предоставя начини за справяне с наболели проблеми и ситуации. Затова нашите семинари имат за цел да разширят теоретичните познания на модерния родител, както и да обогатят практиката на нашите служители при работата с деца, като се обсъждат наболели теми във връзка с отглеждането и възпитанието на децата.

Резултатът от проведения семинар е изцяло положителен. Всеки участник се обогати с ново знание в личностен план, а и най-вече в семеен план и може да използва музикални инструменти в къщи за онагледяване на емоциите си.

Споделените и обсъдени практики и опит на семинара от участниците, ще бъдат използвани при създаването на „Наръчник на съвременния детегледач“ – продукт на проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.