Новини

Откривателство с техниката ЕБРУ

22.06.2019 г.

Работилница - Ателие ЕБРУ и 3D играчки, част от кампанията "Социален маркетинг" на СП ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ в подкрепа на българското семейство

Снимки: Образователен център АЛФ

Автор: Мария Любенова

 

Във връзка с популяризирането на идеите на Образователен център АЛФ за стимулиране на психическото и социалното развитие на децата от всички целеви групи и възрасти, на 22.06.2019 г. в София бе проведено демонстрационно ателие по ЕБРУ за изработване на картини и рисувани играчки.

Специални гости на събитието бяха студенти от САЩ и Китай, както и преподаватели от НБУ, доведени от доц. д-р Маргарита Станкова, ръководител на Департамент „Здравеопазване и социална работа“ в НБУ.

Събитието бе начало на ново партньорство между Образователен център АЛФ и Творилница "Арт и скок" (създадена по процедура "Открий ме" на ОП РЧР),  на Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието".
 
ЕБРУ е древна персийска техника за рисуване върху вода. Легендите разказват, че техниката рисува мисли, дава отговори и изчиства енергията. Използвана е за изографисване на древни книги, платове и дрехи, дори предмети.
 
Всички участници - повече от 17 деца и техните родители, както и гостите, успяха да създадат собствени произведения ЕБРУ. В резултат от заниманията повечето деца вече работят и вкъши с техниката ЕБРУ и творчеството продължава. Образователен център АЛФ предвижда в най-скоро време да представи в изложба всички създадени творби. 
 

Споделените и обсъдени практики и опит с участниците, ще бъдат използвани при създаването на „Наръчник на съвременния детегледач“ – продукт на проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.