Новини

Отворен прием за деца в Корпоративна занималня АЛФ

01.02.2023 г.

Прием за нова яслена група за деца от 1 до 3 години от 01.02.2023 г.

От екипа на АЛФЗОНА.БГ
Снимки: АЛФЗОНА.БГ
 
Корпоративна занималня АЛФ на бул. "Искърско шосе "7 в Търговски център Европа, гр. София обявява отворен прием за нова яслена група. Идеята е корпоративната грижа да е в услуга на бизнеса, но родителите от районите на "Дружба", "Младост" и "Гео Милев", също са добре дошли.
 
Уменията, в които децата се обучават, покриват изискванията за ранно детско развитие, разписани в държавните стандарти на МОН, чл. 3 и чл. 27 на Наредбата №5 за предучилищното образование и се организират в тематични социални ателиета за: 
- математически умения  /  система АЛФ 
- езикови умения / изполваме сугестопедичния подход и учене чрез подражание
- изобразително изкуство / система АЛФ 
- труд и техника / постоянно действаща работилница за детски играчки
- музика / с музикален педагог - два пъти седмично
- спорт / гимнастика, танци, йога - всеки ден
- социални умения, креативност и вземане на решения, занимания за фина моторика и логическо мислене / система АЛФ 
 
Важно: корекционно-компенсаторната работа реализирана от екипа на АЛФЗОНА.БГ се случва посредством социални ателиета по интереси „Изразяване чрез изкуство – техники за бързи рисунки, приказно ателие и работилница за детски играчки".
Фокус: развитие на соц. умения и емпатия, формиране на самостоятелност; изграждане на дневен режим емоционално,  психично и физическо здраве. 

Осн. метод на взамодействие - социално комуникативен, с менторство.
 
Има регулярни занятия с логопед и социален терапевт.
 
Разполагаме с мултидисциплинарен екип: социален работник, логопед, социален педагог и консултант по ранно детско развитие.
 
Работим в тясно сътрудничесво с Медико-социалния факултет на Нов български университет, с чието съдействие имаме възможност да осъществяваме и прецизна диагностика на проблеми свързани с ранното детско развитие. 
 
Цена за месечен пакет, с храна: 840 лв.
Има възможности за гъвкави пакети на посещение.
 
За повече информация позвънете на телефон 0888197743.