Новини

Подпомагането за форсмажорните обстоятелства - НАП, ОПИК

29.04.2021 г.

Подпомагане от НАП и ОПИК във връзка със затваряне на дейността на Корпоративна занималня АЛФ

29.04.2021 г.

Гр. София

 

„АртВИЗА ПРО“ ЕООД получи подпомагане от НАП и ОПИК във връзка с кандидатстването си за компенсиране на загуби с 20% оборота за минал период, поради няколко затваряния с държавна заповед на основната дейност на фирмата 85.60 – Спомагателни дейности в областта на образованието, по процедури за подкрепа BG16RFOP002-2.095 и BG16RFOP002-2.097.

Подпомагането за форсмажорните обстоятелства е регламентирано със заповеди на ЦУ на НАП /№3-ЦУ-666 от 26.03.2021 в размер на 2115.19 лв. и №3-ЦУ-1594 от 28.04.2021 г. в размер на 1391.14 лв.

Обща сума: 3506.33 лв.

Средствата са разходвани за покриване на задължения за наем.

От екипа на „АртВИЗА ПРО“ ЕООД