Новини

Съвременни потребности на децата между 4 и 7 години

16.07.2019 г.

Работен семинар на тема "Съвременни потребности на децата между 4 и 7годишна възраст"

Снимка: Образователен център АЛФ

Автор: Стефания Москова /клиничен психолог/

 

На 16.07.2019г. от 11:00 часа в Образователен център АЛФ се проведе работен семинар /”Психология за родители”/, в подкрепа на дейността “Академия за родители”.

 

Модерното общество, в което живеем поставя интересни въпроси: “Какви са съвременните потребности на децата?, Как ние като родители най-правилно да задоволяваме тези потребности?, Как да се справим с възникнали проблеми при задоволяването им?” и др.

Ние, от Образователен център АЛФ се придържаме към съвременните технологии, модерното образование, адекватното и ефективно отглеждане на децата и не спираме да търсим нови начини за справяне с проблемите и за обогатяване на информацията.

Задоволяването на основните психологични потребности на детето е екзистенциално важно за цялостното му психо-социално развитие. То не e просто благоволение към детето с риск да го разглези.

Ако тези потребности не се задоволят и не се премине задоволяващо през всеки стадий на развитие, се изпада в състояние на криза. „Криза“ означава „повратна точка, революционен скок в развитието – тежък, но много полезен, ако се преживее правилно”.  Смисълът на тези кризи е придобиването на определени навици, които по-нататък ще му помогнат в развитието и реализацията на личностния потенциал. Наличието на кризи означава, че вашето дете се развива правилно. Така че нe бива да се страхуваме от тях − зад всяка стои някакво умение. 

В този смисъл семинарът беше изключително полезен за участващите петима родители. За тях беше важно да разширят познанията си за съвременните потребности на децата и да сверят часовниците си.

Разгледани бяха различни теории и периодизации за психическото развитие на децата. Обсъдени бяха важните моменти, като например темата за “кризата на възрастта”. С помощта на PowerPoint презентация фиксирахме основните характеристики на различните възрасти между 4 и 7 години. Оказа се, че периодът от бебешка до училищна възраст е много интензивен и сложен, защото родителите не са достатъчно информирани за новите потребности на децата, още нямат изграден режим и рутина и имат нужда от помощ.

Като резултат от проведения семинар на тема “Съвременни потребности на децата между 4 и 7годишна възраст”, имаме информирани и доволни родители, които заявиха и следващи теми за разискване.

Споделените и обсъдени практики и опит на семинара от участниците, ще бъдат използвани при създаването на „Наръчник на съвременния детегледач“ – продукт на проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.