Новини

Справяне с емоционални поведенчески разстройства

08.07.2019 г.

Работен семинар на тема "Справяне с емоционални поведенчески разстройства"

Снимка: Образователен център АЛФ

Автор: Стефания Москова /клиничен психолог/

 

На 08.07.2019г. от 11:00 часа в Образователен център АЛФ се проведе работен семинар /”Психология за родители”/, в подкрепа на дейността “Академия за родители”.

Темата на семинара беше “Справяне с емоционални и поведенчески разстройства” провокира фокус върху многото случаи на хиперактивно поведение при децата през последните години. Родителите се оказва, че се справят все по-трудно с проблема поради много фактори между които неправилно хранене при децата, липса на дневен режим, липса на ефективна комуникация в семейството и др. Според психолозите прагът на фрустрация и на родителите и на децата става все по-нисък.

Темата е деликатна и все по-дискутирана в модерното общество. Обсъждането и запознаването с такива обществено значими проблеми, които поставят родителите пред сложни решения и дилеми, е от изключителна важност.

Присъстваха представители на пет семейства, с които разгледахме различни видове решения, характеристики на поведение и начини на справяне. 

На представената презентация бяха изведени основни точки по темата.

Основен извод, който направихме:

 

 “Играйте заедно. Безспорно играта е най-добрия антидепресант за цялото семейство. И децата, и родителите имат нужда от това. Игрите предизвикват положителни емоции и много любов.”


 Отбелязваме изцяло положителен резултат от семинара.

Споделените и обсъдени практики и опит на семинара от участниците, ще бъдат използвани при създаването на „Наръчник на съвременния детегледач“ – продукт на проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.