Новини

В Търговски Център Европа в София официално отвори врати първата Корпоративна занималня "АЛФ"

30.09.2019 г.

Първата занималня на бизнеса в България – АЛФ, официално отвори врати. Ще обслужва корпоративните интереси на работещите фирми в района на Търговски Център Европа като улеснява работодателите и служителите в натоварения график на глобализираната градска среда.

От екипа на АЛФЗОНА.БГ

Снимки: АЛФЗОНА.БГ

 

Първата занималня на бизнеса в България – АЛФ, официално отвори врати на 30 септември 2019 г. в Търговски Център Европа (ТЦЕ). Тя е създадена специално да обслужва корпоративните интереси на работещите фирми в търговския център като улеснява работодателите и служителите в натоварения график на глобализираната градска среда. С модерната образователна услуга, която фокусира върху експертна и иновативна образователна грижа за деца от 2 до 12 години, ТЦЕ става най-привлекателното място за работа в София – с уредена инфраструктура и възможност за почасова, полудневна и целодневна забавачка.

Лентата прерязаха официално пропърти мениджъра на ТЦЕ Тодор Кавръков, Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Мария Любенова – управител на Корпоративна занималня АЛФ.

„Бизнесът подкрепя АЛФ и ще помага активно новата образователна услуга да бъде адаптирана максимално бързо към съвременната динамична бизнес среда с цел създаване на по-добри условия за работа на служителите с деца и минимизиране на стреса на работното място.“ – думи на Тодор Кавръков.

БТПП в лицето на Цв. Симеонов пък обеща да допълни социално-отговорното намерение на ТЦЕ с ефективна комуникация с най-големите си членове в София и страната, с идеята добрата практика да получи приемственост и при тях, посредством  франчайзингов иновативен образователен модел от помощни услуги за деца – АЛФ, в услуга на бизнеса.

Събитието бе уважено от собствениците и инвеститори в ТЦЕ Веселин Балевски и Нина Георгиева, предприемачи от други райони на София, консултанти по европейски проекти, учители, представители на социалния сектор и др.  

Базата на АЛФ в ТЦЕ е разположена на площ от 320 кв. м. и е една от най-модерните в страната, като всичко е съобразено със здравните, хигиенни изисквания, и екологични стандарти. Разполага с квалифициран екип от 8 учители, помощник-възпитатели и  преподаватели ментори, а дизайн мисленето е неразделна част от обучителния процес. 


Допълнителна информация и професионален опит на Корпоративна занималня "АЛФ":

Система АЛФ - е структуриран процес за генериране на рационално мислене и поведение в новата глобализирана среда, създадена е по проект BG05M90P001-2.010-0266-C01 на ОП РЧР, съфинансиран от ЕСФ и е дело на български екип. Може да бъде дефинирана като комбинация от емпатия към детето и човека в контекста на творческия подход, съпровождаща неизменно търсенето на нови идеи и гледни точки за добро и гъвкаво личностно развитие през целия живот.

Накратко в система АЛФ децата учат математика с карти за игра; български език - с бинго карти и дигитални уроци; образователни игри и филми; английски език - с музика и песни; учат се на предприемачество като проектират, създават и поправят детски играчки в специализирана детска работилница.

Като резултат паралелно се развиват социалната култура на децата, тяхното логическо мислене, речта и поведението, предприемчивостта и позитивно отношение към живота. Специална роля е отредена на родителите, които участват активно като ментори в учебния процес и с личен пример в търсенето на конструктивни решения в практическите занимания на работилницата за играчки.

Педагогически цели на система АЛФ:

-  цялостното развитие па личността;

-  пълноценно общуване на роден език през изучаване на бита, традициите и фолклора;

-  насърчаване на взаимопомощта и работата  в екип;

-  развитие на логическото мислене;

-  развитите на математически знания и предприемачески умения с учене чрез правене и примери от живота;

-  екологично образование и здраве;

-  възпитание в труд, толерантност и мултикултурност;

-  развиване на основни и специфични умения.

Работи се през всички видове изкуства - изобразително и приложни изкуства, рисуване с ръце, музика, театрално майсторство, бит и фолклор и др.

 

Търговски Център Европа е утвърдена бизнес локация с обща площ над 70 000 кв. м. и 16 бизнес сгради в близост до аерогара София, на бул. „Искърско шосе“ 7. Обезпечен е с професионален фасилити мениджмънт, 24 часова физическа охрана, паркоместа, техническа инфраструктура, добре поддържано озеленяване, ефектни водни акцент, заведения за хранене, спортен център, банкови клонове, автомивка и автосервиз.

Тук работят повече от 2 000 служители.