Новини

Влияние на дигиталните технологии върху диалога вкъщи и новите взаимоотношения „Под един покрив“

20.06.2019 г.

Работен семинар на тема „Влиянието на дигиталните технологии върху диалога вкъщи и новите взаимоотношения „Под един покрив“

Снимка: Образователен център АЛФ

Автор: Жени Александрова


На 20ти юни в офиса на „АртВИЗА ПРО“ ЕООД се състоя среща работен семинар на тема „Влиянието на дигиталните технологии върху диалога вкъщи и новите взаимоотношения „Под един покрив“. Присъстваха 4 човека , като Николай Николов  бе в качеството си на родител и на  представител сдружение „Център за стратегии по проблемите на малцинствата" – Варна.

Бе изнесен доклад на темата от страна д-р Мария Любенова. Той засегна съвременното състояние на българското семейство в светлината на световната глобализация; на социално-икономическите взаимоотношения прoменени в последните 30 години у нас; на промените в отношенията родител  - дете в съвременността в светлината на различната образователна система. Бяха засегнати и въпроси свързани с различните технологии, които в момента използваме като начин на комуникация и които  обграждат в ежедневието постоянно, както възрастните, така и децата

„Дигиталната динамика днес променя отношенията и диалога между деца и родители постоянно“, бяха категорични всички участници.

„От една страна имаме положително отношение към ползването на всички технологии , които ни улесняват и създават възможности за по-рационален и богат начин на живот. От друга страна, прекаленото използване на технологии крие риска към пристрастяване у децата; за откъсване от ежедневната им работа в училище; за създаване на условия за алиенация и прекалено вглъбяване у подрастващите.“- коментира Николай Николов, специален гост на семинара организиран от Образователен център АЛФ.

Лекарите предупреждават, че прекаленото използване на компютърни игри, на таблети и телефони, води често до агресия, до затлъстяване, до промени в съня и почивката, и като краен резултат – до промени и в психическото развитие на децата и юношите.

Николай Николов сподели опита си, натрупан в дългогодишната му работа с деца и младежи от ромската общност. Според него важното е ние, възрастните да намерим „златната среда“ и да запазим отношения на доверие и приятелство с децата, особено по време на техния пубертет. Той разказа конкретни случаи, в които използването на новите технологии е дало възможност на юношите да се „запалят“ и да започнат да учат английски език, да научат добре работата с компютър и да придобият възможност за по-лесна реализация след това.

Споделените и обсъдени практики и опит на семинара от участниците, ще бъдат използвани при създаването на „Наръчник на съвременния детегледач“ – продукт на проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.