Събития

Ден на отворените врати на Корпоративна занималня АЛФ

30.09.2019 г. 11:30 ч. - 19:30 ч. София, 1582
бул. "Искърско шосе" 7, сграда 2, етаж 2

КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ - топуслуга за работодатели и родители в глобализираната среда на 21 век

Окриването е планирано в 3 части:

 - по време на първата - в 11.30ч. ще бъде прожектиран филма „Мисия детегледач“, в конферентната зала на Сграда 1 (първи етаж над партер);

 - самото официално откриване на занималнята ще се състои от 17.30, на място в Сграда 2 на ТЦЕ (над офиса на ПИБ);

 - в 17.40 часа ще бъде открита и първата изложба на творческото ателие за деца: "Нарисувано с любов" - магически картини Ебру - 15 послания от малки за големи.


 

Още информация за проекта в резюме, на финал на планираните дейности:

  

Ново начало в реална среда за проект ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ -  "АртВИЗА - професионална грижа за нашите деца"

 КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ - топуслуга за работодатели и родители в глобализираната среда на 21 век

 

Автор: Д-р Мария Любенова,

Управител на АртВИЗА ПРО ЕООД и АЛФЗОНА.БГ

 

Основната цел на проект ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ - "АртВИЗА - професионална грижа за нашите деца", бе педагогическо подпомагането на семействата в предучилищната и извънучилищната грижа за децата от 0 до 12 години, в тяхното възпитание, психологическа и физическа грижа чрез възможност за наемане на професионална детегледачка / помощник - възпитател у дома. Първоначално реализацията на идеяте бе мотивирана в три плана: 

- първи план от нуждата от това професията детегледач да излезе на светло от сивия сектор - с ясна рамка от отговорности и задължения; 

- втори план: продиктуран от търсенето ни на работещо решение за предоставяне на качествена професионална грижа за децата от 0 до 12 години, опираща се на достъпен образователен модел;

- трети план: родителят да получи качествена услуга - домашен педагог, на достъпна и реалистична цена. 

На финал зададените параметри бяха изпълнени на 100%, като очертаните ракурси на действие в помощ на родителите към момента функционират напълно самостоятелно и доказано ефективно, в разработения от нас модел - система АЛФ (Алтернативно Личностно Формиране). За родителите през цялото време на проекта функционираше безплатно услугата психолог за родители, съчетана с образователен блог-медия за съвети, полезна информация и добри практики в грижите за деца. Добра хипотеза се оказа предположението ни, че за развитието на децата, възпитанието им в екипност и емпатичност от най-ранна възраст, и правилното им кариерно ориентиране от 0 до 12 години, трябва да има запазена творческа територия за всички деца, която като инкубатор да мотивира, стимулира и предпоставя успешното им развитие като личности, творци и професионалисти - практици. Затова може би на най-голям успех се радваше през цялото време на проекта "Работилницата за изработка на кукли от плат и поправка на детски играчки", в която децата наистина започнаха да създават приказни герои, да работят с глина и създават кинетични скулптури и пана, да рисуват като големи художници с различни професионални техники и да показват създаденото в изложби пред публика, т.е. видимо да се разгръщат и развиват. Особена гордост за проекта в неговата финална фаза е сборната детска изложба "Нарисувано с любов" - магически картини Ебру - 15 послания от малки за големи, в която децата показват нагледно в цвят и светлина късчета от душите и мечите си. Но най-голямата награда за работата на екипа бе възможността да мултиплицира всичко постигнато за 16-те месеци на проекта (от 01.06.2018г. до 30.09.2019г.), в алтернативна устойчивост за нови работни места с нов вид АЛФ-образователна услуга за деца - корпоративна занималня за децата в близост до работното място на техните родители. 

Днес, на финал на проекта, в предприятието работят 7 детегледачи, 7 помощник-възпитатели и 1 психолог - всички представители на рискови групи на пазара на труда, като най-голям е броят на безработните младежи до 29годишна възраст, следват безработни над 54годишна възраст и групата на дълготрайно безработни и/или неактивни лица между 30 и 54 години. Всички те са преоткрили себе си в нова мотивираща и полезна среда, която им дава удоволствие от постигнатите резултати, всеки ден. 

Към предприятието от 1 месец функционира и Образователен център за детегледачи и помощник-възпитатели, организиран като дигитален самообучител в девет модули, практически занятия и държавен изпит, след което лицата получават професионална квалификация за помощник-възпитател, детегледач и социален асистент - работа с деца, защитена съгласно Държавните образователни изисквания, утвърдени от НАПОО и верифицирана с Удостоверение. 

Специалните приноси на проекта са два: 

1./ Бе създадено първото образователно социално предприятие в България - АЛФЗОНА.БГ, клас А, със сериозни социални постижени за краткото си време на съществуване и работещи ефективно 3 ключови образователни услуги:

- Детегледачи АЛФ;

- Корпоративна занималня АЛФ;

- Образователен център АЛФ.

2./ Създадени са два учебника: "Наръчник на съвременния детегледач АЛФ" и "Методология на корпоративна занималня АЛФ".

Предстои опита на проекта да бъде разширен и надграден в академична среда - в партньорство със СУ "Климент Охридски", НБУ и Фондация "Помощ за лица с проблеми в развитието", под формата на стажантски програми за педагози, психолози и логопеди, както и иницииране на общи събития по нови проекти и програми с академичната общност, с цел популяризиране на добри педагогически практики и идеи в услуга на децата и родителите на 21 век.  

Повече за услугите АЛФ, можете да прочетете на сайта на проекта - www.afzona.bg 

Социално образователно предприятие АЛФЗОНА.БГ е създадено по проект на АртВИЗА ПРО ЕООД -  ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ - "АртВИЗА - професионална грижа за нашите деца" -  BG05M90P001-2.010-0266-C01, реализиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура "Развитие на социалното предприемачество" и съфинансиран от Европейския социален фонд.