АЛФ - ДИАЛОГ

 

Специален пакет за деца от 4 до 12 години - предлага се в абонаментен план и краткосрочно, като услуга на почасова ставка

АЛФ - ДИАЛОГ е специален пакет на Система АЛФ за деца от 4 до 12 години, който включва: развитие на речта и речевата култура на детето на основата на дизайн мисленето; работа с логическа карта; интерактивни образователни занимания.

 

Заниманията включват:

- общуване на роден език (говоримо и писмено);

- общуване на чужд език (английски най-често – говоримо);

- бит и традиции (въвеждане в ценностите на семейството);

- магията на приказното творчество (запознаване с историята на българските народни приказки) и песенен фолклор;

- разказване на истории и формиране на основите на дизайн мислене при децата;

- комуникационни и презентационни умения.

 

- мобилна услуга, вкъщи: 20 лв. на час (при договор за минимум 12 месеца) и 24 лв. на час (при договор за минимум 6 до 12 месеца)

 

 Изпрати запитване