Творческа работилница за деца

Основен фокус - поправка на детски играчки и изработването на нови

Представяме ви ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА АЛФ!

В нея работят мобилните терапевти, учителите по интереси, родителите и децата. Работилницата работи всяка неделя и предлага за децата:

- арттерапия

- приказкотерапия

- терапевтичен театър

За майките рекалсиращите дейности включват курс по плетене и музикотерапия и нейротерапия.

С помощта на екипа на АЛФЗОНА.БГ в работилницата ще се създават картини, кукли, къщички за птици, рисувани торбички, тениски уникати и др. 

Работилницата приема покани за гостуване, отворени ателиета и съвместни дни на творчеството от други организаиции и институции!

 

 За повече информация, моля свържете се с нас:

Телефон: 088 8197743

E-mail: artviza_pro@abv.bg