Новини

АртВИЗА ПРО ЕООД получи подкрепа по ОПИК за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

АртВИЗА ПРО ЕООД получи подкрепа по ОПИК за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

28.06.2020 г.

„АртВИЗА ПРО“ ЕООД получи подкрепа по процедурата по ОПИК – „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК, договор № BG16RFOP002-2.073-1173-C01

Виж още