За нас

Образователно социално предприятие - АЛФЗОНА.БГ

Образователно социално предприятие - АЛФЗОНА.БГ е българска образователна иновация на консултантска агенция АртВИЗА ПРО ЕООД, която се реализира на територията на гр. София. Работи от 1 юни 2018 г. като първо е стартирано направлението ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ - за най-малките. След това се позиционира Образователен център Алф - училището за детегледачи, а на финал иновацията бе мултиплицирана с топуслугата - Корпоративна занималня АЛФ (грижа за деца в бизнес среда, която е форма на приобщаващо образование, съгласно Наредба 9 на МОН от 2018 г. и Новия закон за предучилищно и училищно образование в Р България).

На практика АЛФЗОНА.БГ е комплекс от интегрирани помощни образователни услуги в сферата на образованието, необходими на родителите за ефективна грижа и неформално образование за деца от 1 до 12годишна възраст. Фирмата има собствена дигитална система за обучение на персонал и осигурява и преференциално професионално образование за хората полагащи грижи за децата - детегледачи, помощник-възпитатели, социални асистенти за работа с деца със специални потребности и др. професии за дома. 

АЛФ дава възможност за ползване на уникален пакет образователни и педагогически услуги, обединени в система - Алтернативно личностно формиране (АЛФ) - за деца, и касае квалифицирана педагогическа и психологическа помощ в дигитална и реална среда.

Основна цел: подпомагане на семействата в предучилищната и извънучилищната грижа за децата от 0 до 12 години в тяхното възпитание, психологическа и физическа грижа, като се дава възможност за наемане на професионален помощник у дома – ДОМАШЕН ПЕДАГОГ АЛФ, на преференциални цени. Виж образователните услуги групирани в тематични пакети ТУК  

Услуги:

1./ ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ - мобилна грижа вкъщи - слоган "Експерти в грижата за деца"

2./ Образователен център АЛФ за възрастни - слоган "Училището за топдетегледачи и помощник-възпитатели"

3./ КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ  - грижа за деца от 1 г. до 12 г., при работодателя, в динамична бизнес среда - слоган "АЛФ не пише оценки, АЛФ дава знания!"


Образователен център в помощ на семейството – АЛФ е иницииран от АртВИЗА ПРО ЕООД по проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд. Проектът се реализира в партньорство с  Център за професионално обучение - „Профикон“ ООД.

Обща стойност на проекта 182 891.48 лв., съфинансиране от ЕСФ - 85% (155 457.76 лв.), национално съфинансиране - 15% (27 433.72 лв.)

Срок: 01.06.2018 – 01.10.2019 г.

 


За повече информация, моля свържете се с нас:

Телефон: 088 8197743

E-mail: artviza_pro@abv.bg