За нас

Социален комплекс от ново поколение АЛФЗОНА.БГ

Социален комплекс от ново поколение АЛФЗОНА.БГ, е българска социална и образователна иновация на консултантска агенция АртВИЗА ПРО ЕООД,  ситуирана на територията на гр. София. Работи от 1 юни 2018 г. като първо е стартирано направлението ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ - за най-малките. В същата година се позиционира и Образователен център Алф - училището за грижи за деца, а от 2019 г. стартира и топуслугата - Корпоративна занималня АЛФ (комплексна социално-образователна услуга за малки деца от 1 до 12 години, грижа за деца в бизнес среда). През 2022 година отваря врати и Детски център АЛФ - район Триадица (комплексна социално-образователна услуга само за малки деца от 1 до 5 годинки, с активна превенция на екранната зависимост и други форми на забавяне на детското развитие).

На практика АЛФЗОНА.БГ е комплекс от интегрирани социално-образователни услуги, необходими както на родителите за ефективна грижа и неформално образование за деца от 1 до 12-годишна възраст, така и на децата. Система АЛФ подпомага ефективно формирането на динамично изпреварващо емоционално развитие при децата, развитие на обща и фина моторика, лесното овладяване на езикови, метематически и социални умения.

Услугите АЛФ са предназначени за всички деца!

Имаме собствена дигитална система за обучение на персонал и осигуряваме възможност за преференциално образование за хората полагащи грижи за децата - детегледачи, помощник-възпитатели, хуманитарни специалисти, социални асистенти за работа с деца със специални потребности и др. професии за дома в режим - без откъсване от работа. 

От 2022 година АЛФ дава възможност за ползване на уникален пакет социални и педагогически услуги (неформално образование в съчетание с помощни дейности в областта на образованието + социалните услуги: "Терапия и рехабилитация" в специализирана и мобилна среда, "Информиране и консултиране" - общодостъпна услуга, "Обучение за придобиване на умения" - в специализирана и мобилна среда, "Дневен център" - за деца с увреждания с приоритет от аутистичния спектър), обединени в система - Алтернативно личностно формиране (АЛФ) и касае квалифицирана социална, педагогическа, психологическа и други видове терапевтична подкрепа в дигитална и реална среда.

Основна цел: подпомагане на семействата в предучилищната и извънучилищната грижа за децата от 1 до 12 години в тяхното възпитание, психологическа и физическа грижа, като се дава възможност за наемане на професионален терапевт вкъщи на преференциални цени. Виж услугите АЛФ групирани в тематични пакети ТУК  

Услуги:

1./ ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ - мобилна терапевтична социална и образователна услуга вкъщи - слоган "Експерти в грижата за деца"

2./ Образователен център АЛФ за възрастни - слоган "Училището за топдетегледачи и помощник-възпитатели"

3./ Корпоративна занималня АЛФ с детски център АЛФ - грижа за деца от 1 г. до 12 г., при работодателя, в динамична бизнес среда - слоган "АЛФ не пише оценки, АЛФ дава знания!"

Образователен център в помощ на семейството – АЛФ (Социален комплекс АЛФОНА.БГ), е иницииран от АртВИЗА ПРО ЕООД по проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд. Проектът се реализира в партньорство с  Център за професионално обучение - „Профикон“ ООД.

Обща стойност на проекта 182 891.48 лв., съфинансиране от ЕСФ - 85% (155 457.76 лв.), национално съфинансиране - 15% (27 433.72 лв.)

Срок: 01.06.2018 – 01.10.2019 г.Екип на АЛФЗОНА.БГ:

Д-р Мария Любенова - управител, ръководител на Социален комплекс АЛФЗОНА.БГ / ул. "Свиленица" 9 и социален работник/ 0888 197743

Венера Митова - учител по интереси и ръководител на Детски център АЛФ

Ива Николова - учител по интереси 
 
Стефания Москова - клиничен психолог и мобилен терапевт  

Милена Здравкова - логопед
 
Габриела Ерменкова - помощник-учител и мобилен терапевт

Надежда Асенова - мобилен терапевт

Илияна Кралева - помощник-възпитател

Ани Петрова - детегледач / помощник-възпитател

Мария Трокманова - социален работник

Дафинка Граховска - ръководител "Връзки с обществеността" / 0876 656336 
 

 


За повече информация, моля свържете се с нас:

Телефон: 088 8197743

E-mail: artviza_pro@abv.bg