Корпоративна занималня АЛФ - Търговски Център Европа

 

Грижи за деца в корпоративна среда - иновативно образование, личностно развитие през изкуства и спорт, социализация с нови дидактически инструменти и кариерно развитие от най-ранна възраст, предлага КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ

От екипа на АЛФЗОНА.БГ

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ!


Намираме се в Търговски Център Европа в гр. София, на бул. "Искърско шосе" 7, Сграда 2, ет. 2 и предлагаме образователни занимания и грижи за деца от  1,5 до 12годишна възраст,  в групи до 10 деца - почасово, полудневно или целодневно. Творческият ни подход се доближава много до Реджо-педагогиката, станал известен първо в Италия, в комбинация с методи от Валдорфския и Монтесори модели. При по-големите деца сериозен фокус има иновационното КООПЕРАТИВНО УЧЕНЕ.

В регистъра на обектите с обществено предназначение за гр. София на РЗИ, сме регистрирани с № 23057 - 2233023056 от 17.10.2019 г., с името Корпоративна занималня "Алф".

Накратко: при нас с децата се работи с похватите на всички видове изкуства - математика с карти за игра; български език - дигитални уроци; развиващи игри и филми; английски език - музика и песни. Малките творци проектират и създават и собствени кукли в творческо терапевтично ателие. 

За децата екипът на АЛФ, организира ежеседмично терапевтичен куклен театър, който подпомага емоционалното изразяване, говора и разбирането за света около нас. Преподавателите са ментори, а дизайн мисленето е неразделна част от образователния процес за всички възрастови групи. Като резултат паралелно се развиват: социалната култура на децата, тяхното логическо мислене, речта и поведението, предприемчивостта и позитивно отношение към живота. 
 
ФОКУСЪТ НА АЛФ Е ИНОВАТИВЕН И ВКЛЮЧВА ЗАНИМАНИЯ ОРГАНИЗИРАНИ ПО ВЪЗРАСТИ, КАКТО СЛЕДВА:

1./ ЯСЛЕНА ПОЧАСОВА ЗАНИМАЛНЯ - за деца от 1 г до 3 г. / С децата в яслена възраст се работи по японската система - GAKKEN и принципите на Реджо - педагогиката.

Повече вижте ТУК
 
ЦЕНИ: 
 - месечен пълен пакет - 600.00 лв.
 - почасова грижа - 4.20 лв. на час 
 

 * Услугата почасова грижа се завява предварително и се заплаща авансово, по банков път.

 * Работещите в ТЦЕ ползват 10 % отстъпка. 

 

 
2./ ЕЗИКОВА ЗАНИМАЛНЯ за деца 1 - 4 клас  (7 - 12 г.), полудневна гр за подготовка на уроци, алтернативно личностно развитие, кариерно мотивиране.

Повече за ЗАНИМАЛНЯ АЛФ вижте ТУК

ОСНОВНА ПРОГРАМА - ЗАНИМАЛНЯ:
а) децата се довеждат в занималнята от родителите - посрещат се и се изпращат от учителя по група, който ще се грижи за тях през цялата учебна година
б) подпомагане по основните предмети с фокус - бълг. език и математика
в) езикови занимания (англ. език)
г) образователни игри и индивидуални занимания
д) терапевтичен театър
 
ЦЕНА: 300 лв., месечно.

* Заплащането става в началото на месеца - авансово, по банков път.
* Работещите в ТЦЕ ползват 10% отстъпка.


3./ ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ (01.06 - 10.09.2020)  / подходяща за деца от 5 до 12 години. 

Повече за Лятна занималня АЛФ вижте ТУК
 
Работата с деца в лятната занималня на АЛФ е различна от тази в обикновената езикова занималня АЛФ и по принцип. Процесът на взаимодействие с децата тук е изключително развиващ и стимулиращ творческото мислене. Базиран е върху стратегията за кооперативното учене по групи и цели по-ефективна социализация на децата, работа в екип и иновативно стимулиране на емоционалната интелигентност. 

Целта е децата да се научат на конкретни социални умения, които ще им помогнат да работят добре заедно като: активно слушане, даване на добри обяснения, избягване на иронични и силно негативни коментари, включване на други хора и търсене и оказване на помощ. 

Изследванията върху кооперативната работа с деца, която включва групови цели и индивидуална отговорност, констатират значителни положителни ефекти върху постиженията на малките ученици от начален етап. Развиват се бързо високи нива на междуличностни отношения, необходими за праеилното изгражданена личността. 

ЦЕНА: 400 лв., месечно.

* Заплащането става в началото на месеца - авансово, по банков път.

 
За още информация, можете да позвъните на телефон: 0888197743.

Онлайн заявка за записване можете да направите и с формата ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ най-отдолу на лендинг страницата.

 Изпрати запитване