Локации в София на Корпоративна занималня АЛФ - франчайз бази за ранно детско развитие, придобиване на умения и личностно развитие

 

ЛОКАЦИИ В СОФИЯ!
Грижи за деца в корпоративна среда - иновативно неформално образование, личностно развитие през изкуства и спорт, социализация с нови дидактически инструменти, предлага КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ за децата от 9 м. до 12-годишна възраст в СОФИЯ ПАРК - сграда Матрикс Тауър и на бул. "Цариградско шосе" 90 - сграда Капитал Форт

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЛЕНДИНГ СТРАНИЦАТА НА КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ!


АЛФ означава алтернативно личностно формиране и представлява система за ранно детско развитие, усвояване на умения, личностно развитие и неформално образование за деца от 9 м. до 12-годишна възраст. Създадена е от  АртВИЗА ПРО ЕООД в 2018 г. по проект "АртВиза - професионална грижа за вашите деца" на Оперативна програма "Развитие на социалното предприемачество" и е апробирана успешно в пилотен проект за иновативна социална услуга за деца, в периода 2018 - 2022 г. от екипа на АЛФЗОНА.БГ.

Грижите за деца са:
почасови, полудневни или целодневни
- индивидуални и в група
- общодостъпни / мобилни и специализирани

С децата АЛФ-специалистите работят в групи по интереси, с похватите на всички видове изкуства като малките творци се насърчават от най-ранна възраст да проектират и създават собствени играчки и кукли в творческо терапевтично ателие. 

Форматът терапевтичен куклен театър в съчетание с приказкотерапия и творческо четене, които използваме ежедневно, ни помага да установим емоционален баланс на детската психика. Следващият ключ на АЛФ - менторството, прилагано от специалистите по ранно детско развитие, подпомага на второ ниво емоционалното изразяване на децата, говора и разбирането за света около нас.
Спортът, плуването и игрите на открито използваме за насърчаване на развитито на общата и фина моторика, като тук използваме ефективно сугестопедични и монтесори прийоми.
Нашите преподаватели са учители по интереси, а дизайн мисленето е неразделна част от подхода за работа при всички възрастови групи и се организира от социални педагози. Като резултат паралелно се развиват: социалната култура на децата, логическо мислене, реч и поведение, предприемчивост, емпатичност и позитивно отношение към живота. 
 
ФОКУСЪТ НА АЛФ Е ИНОВАТИВЕН И ВКЛЮЧВА ЗАНИМАНИЯ ОРГАНИЗИРАНИ ПО ВЪЗРАСТИ, КАКТО СЛЕДВА:

1./ Детски център АЛФ / ранно детско развитие - за деца от 1 до 5 г. 
  • Информиране и консултиране – психологическа и експертна подкрепа за родители; изготвяне на подходяща програма за социализация на детето; изготвяне на подкрепяща програма за вкъщи при нужда; мобилна терапевтична подкрепа в домашна среда, при нужда.
  • Обучение за придобиване на умения – ранно детско развитие за придобиване на умения за общуване; хранене; трудови умения; учене; математически умения; разказване и др. / занимания подходящи за възрастта; ролеви игри; програма в група за разширяване светогледа на детето посредством създаване на естетическа рамка на поведение, работа с развиващите книжки на японската педагогика Гаккен, одобрени от МОН.
  • Индивидуален и групов пакет АЛФ – алтернативно личностно формиране в ранна детска възраст в корпоративна или домашна среда, свързано с личностен подход и занимания с детето; психичното и физическо развитие на детето; арттерапия и осигуряване на подкрепяща социална среда за децата; поведенческа терапия; терапевтичен театър и др.
Основните задачи и методи на обучение: 
- формирането на лични качества и развитието на способностите на детето
- формиране на представи за морал и култура на поведението
- формирането на социални роли (в семейството, на улицата и т.н.)
- развитие на познавателни умения
- помощ за организиране на личен дневен ред / адженда

 
ЦЕНИ: 

/1/ Вариант 1 – комплексен пакет (8 до 10 часа) – целодневен 1100 лв., полудневен  700 лв., с храна за едно дете

/2/ Вариант 2 – комплексен КОРПОРАТИВЕН пакет (8 до 10 часа) – целодневен 900.00 лв., полудневен 650.00 лв., с храна за едно дете

/3/ Вариант 3 – индивидуален гъвкав месечен пакет с 10 посещения в месеца – 700 лв. (неползваните дни при него не се прехвърлят за следващ месец)

/4/ Вариант 4 – седмичен пакет (5 дни в месеца) – 400.00 лв., с храна за едно дете

 /5/ Почасова ставка за грижи в КОРПОРАТИВНА среда – 10.00 лв. на час

  * Услугата почасова грижа се завява предварително и се заплаща авансово, по банков път.

  
2./ ЛЯТНА ТЕРАПЕВТИЧНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ  / подходяща за деца от 6 до 12 години

Работата с деца в лятната занималня на АЛФ е различна от тази в обикновената езикова занималня. Процесът на взаимодействие с децата тук е изключително развиващ и стимулиращ творческото мислене. Базиран е върху стратегията за кооперативното учене по групи и цели по-ефективна социализация на децата, работа в екип и иновативно стимулиране на емоционалната интелигентност. 

Целта е децата да се научат на конкретни социални умения, които ще им помогнат да работят добре заедно като: активно слушане, даване на добри обяснения, избягване на иронични и силно негативни коментари, включване на други хора и търсене и оказване на помощ. 

Изследванията върху кооперативната работа с деца, която включва групови цели и индивидуална отговорност, констатират бързо развитие на ефективни междуличностни отношения, необходими за правилното изграждане на личността. 


ЦЕНИ:

/1/ целодневен пакет - 550 лв. месечно (без храна) 

/2/ полудневен пакет - 400 лв., месечно (без храна)

* Заплащането става в началото на месеца, авансово и се заплаща по банков път.

 

Адреси, на които се предлага услугата Корпортивна занималня АЛФ: 
 
ФРАНЧАЙЗ БАЗА №1 / ул. "Рачо Петков Казанджията" 6, сграда Матрикс Тауър - партер, бизнес зона София парк, до административната сграда на Кока - Кола, телефон: 0878 373 474, Доника Живкова - Иучуку
 
ФРАНЧАЙЗ БАЗА №2 / бул. "Цариградско шосе" 90, офис сграда Капитал Форт - партер, срещу Интер Експо Център, телефон: 0876 030 805, Мирела Пиронкова

 Изпрати запитване