Събития

УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ ОТВОРИ НОВ ПРИЕМ ЗА ТОПДЕТЕГЛЕДАЧИ

09:30 20.01.2020 - 17:00 29.07.2020 г. гр. София, ПК 1528 - Търговски център Европа, бул. "Искърско шосе" 7, сгр. 2, ет. 2

Образователен център АЛФ стартира обучението на два нови потока топдетегледачи за гр. София и един за други региони на страната.
Начало на учебната година: 20 януари 2020 г.

 Образователен център АЛФ ще осигури нова работа на 30 детегледачи от ново поколение за град София

 

Автор: Д-р Мария Любенова

Снимка: Алфзона.БГ

Станете експерти в грижата за деца и започнете работа, веднага!
 
Училище за детегледачи АЛФ стартира новата учебна година за интензивно обучение на 30 нови детегледачи, които ще бъдат назначени на работа на трудов договор. Новата учебна година, която ще стартира на 20 януари 2020 г., предвижда 3 потока курсисти от по 15 човека - два за София и един за страната. Обучението ще бъде интензивно и ще продължи 7 месеца. Включва комбинирана форма на обучение - дистанционна и реална, с два вида практика - в домашна и учебна среда и финал - Държавен изпит с Удостоверение за успешно завършено образование за всяка от двете професии:

(1) ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ, 3 СПК / заяви обучението от ТУК
(2) СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ – РАБОТА С ДЕЦА, 2 СПК / заяви обучението от ТУК

Обучението предвижда специален фокус и познания за: 

1./ Долекарска помощ за деца

2./ Психология на развитието при децата 

3./ Хигиена и здравно възпитание

4./ Педагогика на ранното детство

5./ Игротерапия на развитието

6./ АЛФ - Алтернативно личностно формиране за образованието, възпитанието и развитието на деца от 0 до 12годишна възраст, което включва споделени практики и опит от 10 световни педагогически методики

7./ Социална работа и социални дейности - реалност, нови социални взаимодействия и добри практики

8./ Работа с деца със СОП и др. специфични потребности

 

Цена:

 - 900 лв. / курс за ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ, 3 СПК

 - 600 лв. / курс за СОЦИАЛЕН АСИСТЕН - РАБОТА С ДЕЦА, 2 СПК

На разположние на курсистите по време на обучението и след това ще бъде образователната платформа на нашия образователен център АЛФ: https://educenter.alfzona.bg/, където необходимите знания за двете ключови професии, са ситуирани в дигитални модули, виртуална библиотека и два авторски учебника на нашия екип:

(1) НАРЪЧНИК НА СЪВРЕМЕННИЯ ДЕТЕГЛЕДАЧ
(2) КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ – методика за работа с деца, правила и световни педагогически практики

Учебното съдържание покрива Държавните образователни изисквания (ДОИ) за двете професии, а АЛФ гарантира последващо професионално развитие и добри условия на труд.

Успешно завършилите, ще бъдат включени в заетост, веднага. 

Имайте предвид, че за да можем да ви ключим в обучение по някоя от горните професии - грижи за деца, е необходимо да разполагате с:

- медицинско удостоверение за психично здраве
- свидетелство за съдимост
- диплома за завършено средно образование
 

Работата на детегледач включва целодневна или полудневна заетост, изчислена на почасова ставка (6 до 12 лв.), според профила на кандидата и ангажиментите, които ще поеме към съответното семейство - грижа за едно или две деца, прибиране от детска градина или училище, подготовка на уроци, обучение по английски или друг език, допълнителни помощни ангажименти за дома и др. Средната заплатата може да достигне до 1600 лв., нето, при 8 часов работен ден.

Да си детегледач е съзнателен избор. Желанието да работиш с деца, особено не твоите собствени, е изключително важно за успешната роля на детегледача. Работата с деца винаги е била изключително важна, отговорна и емоционално натоварваща. Но тя е и призвание, затова двете неща трябва да вървят ръка за ръка. Нужно е обаче и образование за целта, познаване на световния опит и педагогически похвати, и да можем да надградим своите умения, знания и опит до нивото, което е нужно, до същинските потребности на времето и на съвременните деца, за да е в услуга всичко, което правим на семейството от новата глобализирана среда на 21 век. Защото, ако не разбираш това, което работиш и тази работа е свързана с деца, е престъпление! 

Какво точно очакват родителите от новите детегледачи, вижте и чуйте в нашия филм "Мисия ДЕТЕГЛЕДАЧ". 

Нашият слоган е: ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ - експерти в грижата за деца!

 

За връзка с нас, моля използвайте формата за КОНТАКТИ или позвънете на телефон: 0888197743 / Мария Любенова