Новини

ФРАНЧАЙЗ МОДЕЛ АЛФ - неформално образование за деца в динамична среда

29.04.2021 г.

Закупете франчайз АЛФ и стартирайте свой малък бизнес, веднага!!!

ФРАНЧАЙЗИНГОВ МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА УСЛУГА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ – ГРИЖИ И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА – СИСТЕМА АЛФ

„Корпоративна занималня АЛФ – неформално образование за деца и грижи в динамична бизнес среда“

 

Представлява динамичен модел Алтернативно личностно формиране (АЛФ) – неформално образование за деца до 12-годишна възраст, ситуиран в корпоративна среда – при работодателя или в бизнес център/зона, с опция за мобилен детегледач за подпомагане на родителите с водене на дете на детска градина и училище, и прибиране, както и дългосрочно подпомагане на родителите в домашна среда за грижи за малки деца в най-ранна детска възраст.

Включва ОПЕРАТИВЕН НАРЪЧНИК - ФРАНЧАЙЗ МОДЕЛ АЛФ, който дава детайлна информация за ситуирането, функционирането и начина на управление на бизнеса (собствено ноу-хау) и установява:

(1)финансов и методически инструментариум за реализация на образователна услуга от ново поколение „Корпоративна занималня АЛФ + Детегледачи АЛФ“;

(2)маркетингова стратегия за позициониране на франчайз модела АЛФ с насоки за ефективни корпоративни комуникации с фирми-контрагенти и директни клиенти;

(3)процедури за подбор на персонал, обучение и развитие на персонала;

(4)стратегия за противодействие на рискове и кризи;

(5)договор за франчайз и изработен темплейт на договор с родителите.

СП АЛФЗОНА.БГ в момента е единственото образователно предприятие в страната, което разполага със собствено ноу-хау и социален модел за комбинирана детегледаческа услуга - вкъщи и при работодателя. Дейностите за деца се реализират изключително от рискови целеви групи на пазара на труда, като те получават освен нова квалификация, но и гарантирана заетост в новото социално направление - домашен педагог, подкрепящо неформалното образование в домашна и извънучилищна среда.

Самият ОПЕРАТИВЕН НАРЪЧНИК е образователен инструмент за лесно ситуиране на система АЛФ като печеливш бизнес канал от независими компании, които притежават капитал, но нямат конкретен опит в сектора – грижи и неформално образование за деца. В този си вид  франчайзингът е подходящ и за стартиращи бизнеси от хора с опит в сектора на образованието.

Оформеният модел на хибридна организационна форма на мениджмънт, с комбинирано управление на комуникациите - по вертикал и хоризонтал, е апробиран и работи успешно вече 3 години в Търговски Център Европа, гр. София, където се трудят над 2 500 родители с деца.

В пакета е включена стратегия с инструменти за противодействие на рискове и кризи, която е от изключително важно значение за стабилизирането на бизнеса в първата му година и при форсмажорни обстоятелства, когато нещата са най-трудни.

Двустранният договор с „АртВИЗА ПРО“ ЕООД, носител на ноу-хауто АЛФ, гарантира устойчивост в посока подготовка на персонала за грижи за деца и решава ключов проблем с текучеството на кадрите в условията на световна рецесия и промяна на икономическите, културни и социални ценности на населението. 

Системата за управление и контрол на франчайз модела АЛФ включва всички четири основни елемента на франчайзинг моделите по света, които могат да се представят по следния начин:

а.)франайзингът е система за организиране на пласмент на стоки и/или услуги;

б.)франчайзодателят предоставя на франчайзополучателите правото на ползване срещу определено възнаграждение, наричано франчайзингов пакет;

г.)франчайзополучателите са самостоятелни юридически лица и автономни организационно – стопански единици;

д.)франчайзодателят контролира функционирането на франчайзинговата система и подпомага нейното функциониране посредством предоставяне на контролен франчайз  пакет АЛФ.

Франчайзинговият модел „Корпоративна занималня АЛФ – неформално образование за деца и грижи в динамична бизнес среда“, подкрепя социалната икономика с нова услуга предназначена за малки, средни и големи предприятия; решава ключови проблеми, както на работодателите, така и на  родителите; осигурява работа на целеви групи на пазара на труда обект на Закона за социалното предприемачество.

Няколко са факторите, които помагат на предприемачите да изградят бизнеса си по-добре през франчайзинг отколкото самостоятелно.

1./ Първото нещо е марката - тя трябва да е носител на позитивно послание и да вдъхва доверие.

2./ Другият много важен фактор е модела на организация на дейността - подбор на кадри, обучение и тяхното развитие. В бизнесите, изградени по франчайз модел, работят добре подготвени кадри, организацията е подредена стройно и ефективно така, че клиентите да са доволни от качеството и продукта.

3./ Не на последно място, важна е подкрепата, която получава франчайзполучателят от франчайзодателя. Тя е от изключително значение, за да могат резултатите да бъдат положителни и бизнесът да се развива.

Франчайзингът е идеалния начин да строиш успешно бизнес с гарантирани резултати, ако имаш насреща постоянна подкрепа на всички нива на управлението, маркетинга и комуникациите.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ФРАНЧАЙЗИНГ ПАКЕТ – КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ:

1./Оперативен наръчник с детайлна информация за начина на управление на бизнеса (ноу-хау), финансов и маркетингов инструментариум за реализация на новата образователна услуга; процедури за подбор на персонал, обучение и развитие на персонала; стратегия с инструменти за противодействие на рискове и кризи, съчетана с ясна система за прецизен контрол.

2./Маркетингова концепция за изграждане на междуфирмени отношения за ефективна реализация на нова образователна помощна услуга от ново поколение: динамичен образователен франчайзинг – грижа за деца в корпоративна среда.

3./Двустранен договор предоставяне на ноу-хауто на КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ + бизнес модел.

АЛФ създава здрава връзка между родители, работодатели и деца!

В случай, че имате амбициите да работите за себе си и да се развивате в сектора на грижи и работа с деца, не се колебайте да се свържете с нас за закупуване на ФРАНЧАЙЗ МОДЕЛА АЛФ!

Телефон за връзка: 0888197743.

Можете и да заявите среща за запознаване с модела АЛФ през формата КОНТАКТИ на нашия сайт.

Поздрави!

Екипът на СП АЛФЗОНА.БГ