Новини

Майсторство с глина

06.07.2019 г.

Работилница - Ателие за Приложни изкуства - работа с глина, част от кампанията "Социален маркетинг" на СП ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ в подкрепа на българското семейство

Снимки: Образователен център АЛФ

Автор: Мария Любенова

 

Трето ателие съвместно с Фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието" бе организирано като част от кампанията за креативно развитие на децата на Образователен център АЛФ. В събитието, което се проведе в Творилницата на Фондацията в София, взеха участие деца на възраст от 5 до 14годишна възраст, както и родители. Изработени бяха: пана, маски, фигури от глина на животни и цветя, чаши от глина и др. 

Арттерапевтичната работа с глина е сфера, към която все повече арттерапевти, артпедагози, художници, скулптури, изкуствоведи, психолози и психотерапевти проявяват интерес. Досега не е правен опит за дълбоко научно проучване и цялостно систематизиране на арттерапевтичната работа с глина. Най-общо арттерапевтичната работа с глина представлява метод за формиране на човешката индивидуалност.

Съществуват различни техники за работа с глина, които могат да се използват в арттерапията. Това може да са елементарни манипулации като овалване, месене с длани и пръсти, точене, компресиране, изтегляне, прибавяне, отнемане, смесване, прищипване, усукване, късане на късове, рязане, заглаждане, пробиване и др. По мнение на терапевтите всички тези действия отразяват различни чувства и емоции. Могат да се прилагат и по-сложни видове действия, необходими при създаването на образи, които изискват високо ниво на развитие не само на техническите навици, но и на психическите процеси в човека като наблюдателност, възприятие, възможност за улавяне на характерното, същностното в даден образ, концентрация, мисъл, емоция, воля.

Арттерапевтичната работа с глина дава възможност за тактилни и кинестетични усещания. Моделирането на глината се превръща в мост между сензорните усещания и чувствата, води до слуване на психичното и физичното и детето. За усилване на този ефект се прилага техника на моделиране със закрити очи, при която вниманието се насочва към усещането в ръцете при допира с глината и се събужда съзидателност и творчестки порив и хармонизиране на вътрешното аз.  Благодарение на работа с глината, се развива техника и стил, които разгръщат емпатичните способности на човека като това освобождава емоции, които имат и лечебен ефект. Особеностите на работата с глина я правят отличен за творческо развитие на децата, защото за тях до 12тата им година, все още трудно да изразяват своите чувства и преживявания вербално. За децата моделирането с глина е много полезно – развива моториката, фантазията, пространственото мислене, повишава самооценката, увереността в „Аз“-а. Глината се явява средство за самоизразяване, образование и терапия.

Споделените и обсъдени практики и опит с участниците, ще бъдат използвани при създаването на „Наръчник на съвременния детегледач“ – продукт на проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца", процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.