Новини

Клубове по интереси

Клубове по интереси

21.01.2019 г.

Клубове по интeреси АЛФ са помощна образователна дейност, насочена към българските училища и детски градини. Те са утвърдени от МОН като социално-образователна услуга с Наредбатаза приобщаващо образование в сила от есента на 2018 година. Целят да подпомогнат креативното образование и личностно развитие на децата в предучилищна и училищна възраст, като се основават се на добри европейски практики и менторство.

Виж още
Образователен център в помощ на семейството – ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ

Образователен център в помощ на семейството – ДЕТЕГЛЕДАЧИ АЛФ

09.11.2018 г.

Нашата основна цел е подпомагане на семействата в предучилищната и извънучилищната грижа за децата от 1 до 12 години в тяхното възпитание, психологическа и физическа грижа, с осигуряване на възможност за наемане на професионален детегледач / помощник - възпитател у дома – ДОМАШЕН ПЕДАГОГ АЛФ.

Виж още